Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

GIBCA Extended: ”X/’All is still, still.’/!”
— Attila Urban

På svenska

Attila Urban is an artist who works with performative enactments of individual and collective memories. Moments that challenge our contemporary relationship to history and identity. The images he creates explore the traces of displacement and its influence on traditions and rituals. The exhibition X /’All is still, still.’/! at Gallery Konstepidemin features ten works in various media. The film Yxa (Axe) is a documentation of a performance where the artist holds an axe over his head, locked in a waiting pose. Suddenly, the axe chops into the ground. The image is turned upside down, and the action is repeated. The work Horisont (Horizon) shows a brick wall with an empty space in the middle. The artist crawls along the wall and fills the space with his own body. The film was shot in Serbia, near the Hungarian border.

ww.attilaurban.com

Exhibition opening September 6th 17.00–21.00
Live music performace by Crash Nomada 19.00
at Galleri Konstepidemin,

In English

Attila Urban arbetar med performativa iscensättningar av individuella och kollektiva minnesbilder. Ögonblick som ifrågasätter vår samtids relation till historia och identitet. Han undersöker genom sitt bildskapande hur förflyttning och exil bryter med tradition och ritualer. Utställningen ”X /’All is still, still.’/!” i stora Galleriet på Konstepidemin är Attila Urbans största separatutställning i Göteborg sedan hans masterexamen i Fri Konst från Konsthögskolan Valand 2006. I utställningen presenteras tio verk i varierande tekniker som fotografi, film och installation.

I fotografiska stilleben möter betraktaren minnesbilder, objekt hämtade från konstnärens tidigare erfarenheter. Filmen Yxa är en dokumentation av ett performance där konstnären håller en yxa lyft över huvudet, låst i en position av väntan. Plötsligt huggs yxan mot marken. Bilden vänds upp och ner och handlingen upprepas. I verket Horisont visas en tegelmur i bild. I mitten av muren finns ett tomrum. Konstnären kryper längst med muren och fyller hålrummet med sin egen kropp. Filmen spelades in i Serbien, nära den ungerska gränsen.

Titeln på utställningen ”X /’All is still, still.’/!”, är hämtad från Bela Bartoks symfoni ’Kossuth – Symphonic Poem’, från 1903. Symfonin är en hyllning till en ungersk politiker som under den ungerska revolutionen,1848, lyftes upp som en nationell hjälte i sin strävan för att vinna Ungerns oberoende från Österrike. Symfonin är utarbetat som en helhet men består, precis som utställningen, av tio sammanlänkade stycken där de två sista rörelserna är: ”IX/’All is lost!’/. och ”X /’All is still, still.’/!” Bela Bartók beskrev det sista stycket av symfonin med orden: ”All is lost. The country goes into the deepest mourning. But even this is forbidden, and so, X /’All is still, still.’/!” // Allt ät förlorat. Landet går in en djup landssorg, men till och med det är förbjudet, så, allt är fortfarande stilla”.

Det tillstånd som symfonin förmedlar, ett stillestånd av politiska konflikter, inre och yttre, förflyttning, identitets förlust, exil och mänsklig utsatthet speglar Europa till denna dag.

www.attilaurban.com

Samtal om Konst
datum: söndag 24 september
tid: Kl 14–15

Bokrelease,
”X /’All is still, still.’/!”, Minnesmapp (Fotografi)
Attila har gjort en minnesmapp med ett urval med bilder från utställningen ”X /’All is still, still.’/!”. Samtliga bilder är signerade och daterade. Bilderna är printade på arkivbeständigt fotopapper med arkivbesändigt pigment. Formatet är 17,5 x 17,5 cm och de ligger som lösa blad i plastfickor. Begränsad upplaga. Varje mapp är unik. 
datum: söndag 24 september
tid: Kl 15–16