Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

GIBCA Extended: SKYMMER OCH SER:2
— Jenny Magnusson, Patrik Elgström

Jenny Magnusson och Patrik Elgström arbetar med skulptur respektive fotografi. För Konstepidemin gör de en utställning med titel SKYMMER OCH SER:2. Utställningen kretsar kring tematik som är central i bådas konstnärskap, materialitet, rum och arkitektur. En undersökning av betraktarens och den egna rörelsen i relation till plats och ting.

Med titeln SKYMMER OCH SER:2 vill konstnärerna påvisa en aktivitet som är kopplade till bådas arbeten. SKYMMER kan tala om något som är dolt. Där meningen finns bakom det dolda. Avsaknaden av subjekt gör det mångtydigt i all sin enkelhet – är det något som skymmer, eller någon? Rent av jag själv? SER talar om viljan att studera, att ge akt på detaljer. Samband och orsak. Att ge sig in i det materiella i materialet. Att se meningen i det som står framför. Bokstavligen. För Jenny Magnusson och Patrik Elgström är alltid rummet utgångspunkt för verkens tillblivelse och presentation. Verken görs alltid för den specifika platsen där de samverkar inbördes i mötet med arkitektur. De utställda verken bär alltid på en individuell berättelse som möts i rummet och något ytterligare uppstår.

I utställningen SKYMMER OCH SER:2 vill konstnärerna pröva och se vad händer i möte mellan fotografiets materialitet och skulpturernas realitet.
www.jennymagnusson.se
www.patrikelgstrom.se

med stöd av: