Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Samtal

BRA 10 – ARBETARKONST SOM STREJKKONST
— Ingela Johansson

Paletten tillsammans med ABF och BRA 10 presenterar:
ARBETARKONST SOM STREJKKONST – ett seminarium med konstnären Ingela Johansson

Hur kan arbetares erfarenheter leva i konstnärers praktik och produktion? I boken Strejkkonsten – röster om kulturellt och politiskt arbete efter gruvstrejken 1969-70, (red. Kim Einarsson & Martin Högström, Glänta produktion 2013) har konstnären Ingela Johansson sammanställt samtal, artiklar, telegram, radio- och tv-sändningar, protokoll, personliga anteckningar från perioden. Hur kom konstnärer att solidarisera sig med arbetarna, och engagera sig i deras situation? Hur radikaliserades dåtidens konstfält? Och hur kan det radikaliseras idag?

Arrangemanget ingår i Palettens och ABFs serie om arbetarkonst idag.
Moderator: Fredrik Svensk, chefredaktör Paletten

Ingela Johansson, konstnär verksam i Stockholm, har de senaste åren arbetat kontextspecifikt, både enskilt och i samarbeten. Hon intresserar sig för vad som utelämnas i den kollektiva historien och varför. Även arbetarhistoria och institutionen och museet som en plats för det publika, som offentligt rum, som organisation är andra områden som berörts. Ingela fick Konstnärsnämnden/ Iaspis vistelsestipendium i London 2010-11. År 2013 gav hon ut en bok på Glänta, Strejkkonsten – röster om kulturellt och politiskt arbete 69-70. År 2016 medverkade hon i residenset ”Andra ögon på staden”, Kungsbacka. Sedan 2014 är hon engagerad i det konstnärsdrivna projektet ”Massa i rörelse”. För tillfället har hon vistelsen, RIR (Research- in-residence), på BAC. Hon har bl a presenterat sitt arbete på: Alternativa, Gdansk (2016), Tranzit, Bratislava (2016), Kalmar Konstmuseum, (2015), Kunsthaus Dresden (2014), Tensta Konsthall (2013), Konsthall C (2012), Bildmuseet (2012).

I samband seminariet kommer erbjuder Paletten en enastående supererbjudande på prenumerationer!