Färg och Form handlar det om

Christina Ärlestig, Färg och form handlar det om, 2017

I en värld av val och vägskäl har Christina Ärlestig “gått in i färgen”. I Pannrummet och Blå Huset visar hon sina senaste arbeten.

”Jag gjuter först grova kritor av en speciell sorts bivaxoljefärg, lägger sedan färg på färg och drar linjer för att skapa en struktur, parallella eller vertikala linjer eller både och. Jag intresserar mig för kontrasten mellan det strama och det organiska, samspelet och kontrasten mellan färg och form.”

Se även Christina Ärlestigs utställning i Blå Huset.

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur