Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Drivved
Martin Solymar

På svenska

Driftwood

Driftwood comes with the streams.
Stranded, they lay in wait of being lifted.
Disconnected from what once was,
thus creating new meaning.

The Driftwood exhibition consists of paintings and sculptures I’ve made under my near three years stay at Konstepidemin. The common denominator for the exhibition is the Caribbean and an interest for music that extends from Black Metal to Cuban Son. The imagery is tropical though often with an undertone of hardship.

My preference for the Latin American culture started with the music. To seek its origin became a way to redefine myself. With background as a Black Metal musician it might seem peculiar to find interest in the danceable Cuban Son. But what unites them is the primal strength that tells of the peoples struggle and hardship.

My main interest lies in the Caribbean, a mythical place where my ambitions have been to problematize the prevalent image of the carefree paradise.

The works are based on observations I made on my travels. It’s in my observations the working process takes off, whom often derive a mood of heightened presence.

In English

Drivved

Drivved kommer med strömmarna.
Strandade ligger de i väntan på att plockas upp.
Lösryckta, ur det som varit,
skapar de ny mening.

 

Utställningen Drivved består av målningar samt skulpturer gjorda under min drygt treåriga vistelse på Konstepidemin. Den gemensamma nämnaren är Karibien och ett intresse för musik som sträcker sig från Black Metal till kubansk Son. Bildvärlden är tropisk, ofta med en underström av svårmod. Min förkärlek för den latinamerikanska kulturen började med musiken, att söka dess ursprung blev ett sätt att omdefiniera mig själv. Med ett förflutet som Black Metal musiker kan det te sig väsensskilt att finna intresse för dansant musik som Son men vad de främst har gemensamt är urkraften. Det är en folklig urkraft däri svårmod och kamper vilar. Främst har jag intresserat mig för Karibien, en mytomspunnen plats där min ambition varit att problematisera den gängse bilden av det sorglösa paradiset. Verken utgår ifrån iakttagelser jag gjort på resande fot. Det är i iakttagelserna min arbetsprocess tar avstamp, ofta leder de till en sinnesstämning av en förhöjd närvaro.

Martin Solymar (f. 1981) är verksam i Göteborg och utbildad vid Konsthögskolan Valand samt Konsthögskolan i Umeå. Han har tidigare ställt ut på bland annat Galleri Thomassen (Göteborg), Gallery Genesis (Aten), Udstillingsstedet Q (Köpenhamn) och Göteborgs Konsthall m.fl.