Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Emerge – MOON
— Frauke

På svenska

Emerge – MOON Magnificent desolation. A cold light reflects itself at the surface, below – a darkness that preserved its secrets. Emotions locked away for an indefinite time. The sky splits, white lightning cuts loose its grip, falling drops hit the ground. Petals open up in the night to drink.
Carried body rests into mists with a roaring and ceaseless down rushing, inside the harbor of the mountain. A form is crystallized and moves to the surface. The central theme of the performance Emerge is to highlight the difference and relationship between emptiness and emergence – through the element of water. The Japanese element mizu (water), represents the formless things in the world, blood and bodily fluids – our mental and emotional tendencies. From the conditions of instability and change a form emerges. The moon’s gravitational force controls the rhythm and cycle of water. It is the middle ground between the light of the sun, the darkness of night and the sphere between the conscious and the unconscious. The dance is performed in water – where the water becomes an extension of the dance. Butoh: Frauke Costume: Gerd Karlsson Light/Set: Peter Götzlinger Sound: Sanjin A GoldDigger Production May 26 – 29 at. 17:00 and 20:00 / 30 May at. 15:00 and 18:00, Konstepidemin annrummet Teaser May 9 at. 13:30 Only 20 people per performance. Free admission, pre-book for a guaranteed spot! Reservations are made only at the following address: hello@golddiggerproductions.se The reservation is only valid with confirmation.

In English

Obs! Teaser av  Emerge – MOON den 9 maj kl. 13:30, vernissagelördag, visas till höger om Hus 10. Längd : 35 min

Emerge – MOON
Storslagen ödslighet. Ett kallt ljus speglas på ytan, under – ett mörker som bevarat sina hemligheter. Känslor låsta på obestämd tid. Himlen rämnar, vita blixtar skär loss dess grepp, fallande droppar slår ner mot marken. Kronblad öppnar sig i natten för att dricka. Buren kropp vilar i dimmor med ett dånande och oupphörligt störtande, inuti bergets hamn. En form utkristalliseras och träder fram.

Det centrala temat i verket Emerge är att belysa skillnaden och sambandet mellan tomhet och uppkomst – genom elementet vatten. Det japanska elementet mizu (vatten), representerar formlösa saker i världen, som blod och kroppsvätskor – våra mentala och känslomässiga tendenser. I Emerge finns tillstånd av instabilitet och förändring ur vilka en form utkristalliserar sig och träder fram. Månens gravitationskraft styr vattnets rytm och cykel. Den är en medelväg mellan solens ljus och nattens mörker och sfären mellan det medvetna och det omedvetna. Dansen framförs i vatten – där vattnet blir en förlängning av dansen.

Butoh: Frauke
Kostym: Gerd Karlsson
Ljus/ scenbild: Peter Götzlinger
Ljudkomposition: Sanjin
Produktion: GoldDigger Productions
Längd: 35 min
Foto: Haruna Kawanishi

Emerge Moon spelas följande datum:
26-29 maj kl. 17.00 och 20.00 / 30 maj kl. 15.00 och 18.00,  Konstepidemin Pannrummet
Endast 20 personer per föreställning.

Fri entré, förboka för garanterad plats!
Bokning sker endast på följande adress: hello@golddiggerproductions.se
bokning gäller endast med bekräftelse.