Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Everywhere Baboons!
— Cazuma, Rasmus Persson, Rickard Ljungdahl Eklund

En tripprapport som blivit till en display av målningar, grafik och upphittade föremål – ackompanjerat av lysrör och ett soundsystem.
En grotta full av apor med hundansikten – en utställning om totemsidan, förändrade sinnestillstånd och hur mörkret aktiverar syner. Berättelsen om att träda in i underjordens första kammare under nattens första timma och lära sig portvaktens namn.
Ett ögonblick av symbolisk död – Inträdet i helgedomen och utträdet i ett pånyttfött medvetandetillstånd.
En påminnelse om galleriutställningen som arvinge till grottkonsten och en uppvisning av ljus, mörker och rytm som mysteriets fysiska underbyggnad.

Rickard Ljungdahl Eklund (Konst)
Rasmus Persson (Ljus)
Cazuma (Ljud)

21 feb, Vernissage Party 17- 22

Utställning öppen:
22 och 23 feb, kl 13–16 (mån stängt)
25 feb, kl 13–16

Obs! endast 4 dagars utställning

Klä er varmt då galleriet nästan är lika kallt som det är utomhus!
Förfriskningar finnes.A trip report that has undergone a process into a display of paintings, prints and found objects – accompanied by a cycling light play from fuorescent tubes and soundscapes of a soundsystem. A cave full of dog-faced apes – an exhibition about the totem side, altered states of mind and the role of darkness in activating visions. It’s the story of entering the first chamber of the underworld in the frst hour of the night and learning the character of the gate keeper. An instance of symbolical death – Te entry into the sanctum and the exit into inevitable rebirth in a rejuvenated state of consciousness. A reminder of the gallery exhibition as descendent of the cave art of the paleolithic and a display of light, darkness and rhythm as the physical underpinning of that mystery.

Rickard Ljungdahl Eklund (Art)
Rasmus Persson (Light)
Cazuma (Sound)

Konstepidemin, Galleri Bergrummet
February 21th, Vernissage Party 17–22

Exhibition open:
Feb. 22th and 23th, 13–16 (Monday Closed)
Feb. 25th, 13–16

Please dress in warm clothes as the gallery is almost as cold as the outside!
Refreshments will be avaliable.