Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Samtal

Frukostseminarium: om hur vi relaterar till identiteter placerade i mellanlägen.
— Linda Shamma

På svenska

How do we relate to identities that do not seem to fall into the usual norms and how do we categorize them? Based on examples from her own art practice the artist Linda Shamma throws light on questions of how identities and cultures may seem intimidating in that they are not established. Yet how an identity can be under constant negotiation.

With her father from Palestine and her mother from Sweden, Linda Shamma has been examining her own ambivalent position for some time.
Many of Shammas work is about exploring how we can develop a vocabulary that makes it possible to describe differences. Part of this work, she runs within ”r-evolve”, the first Swedish group of contemporary artists who work from their non-Swedish background for exploring issues related to rasiala experience.
Examples of Shammas works are ”Älg i postformulerat tillstånd” (the so-called camoose), a public sculpture at Telefonplan in Stockholm that represents a hybrid between moose and camel and ”Oophaga vicentei × Oophaga pumilio” where she cultivated produce a hybrid live rainforest frog to immerse in this synthesis.
Linda Shamma, is an artist active in public art, gallery and academia.

In English

Hur förhåller vi oss till identiteter som inte tycks falla in i gängse normer och hur vi kategoriserar dessa? Utifrån exempel ur sin egen konstpraktik kastar Linda Shamma ljus på frågor kring hur identiteter och kulturer kan framstå som skrämmande i det att de inte är formulerade. Likväl hur en identitet kan vara under ständigt förhandling.

Med en far från Palestina och en mor från Sverige har Linda Shamma länge undersökt sin egen ambivalenta position. Många av Shammas arbeten handlar om att undersöka hur vi kan utveckla en vokabulär som gör det möjligt att beskriva olikheter. En del av detta arbete driver hon även tillsammans med tre andra konstnärer inom ”r-evolve”, den första svenska gruppen samtida konstnärer som arbetar utifrån sin icke-svenska bakgrund för att utforska frågor som relaterar till rasiala erfarenheter.

Några exempel på Shammas arbeten är ”Älg i postformulerat tillstånd” (den så kallade kamälgen), en offentlig skulptur vid Telefonplan i Stockholm som utgör en hybrid mellan älg och kamel. Även verket ”Oophaga vicentei × Oophaga pumilio” där hon odlat fram en levande hybrid regnskogsgroda för att fördjupa sig i denna syntes.

Föreläsningen är öppen för alla och ingår i serien Kris-Konst-Populism.

9.30  öppnas dörrarna, vi bjuder på stor frukost. Föreläsningen börjar kl 10.00.

Fri entré. Begränsat antal platser, för att säkra din plats maila Meira Ahmemulic på meira(at)konstepidemin.se

Seminarierna äger rum i hus 10 på Konstepidemin.

Tidigare seminarier:

17 februari 2015 ”Bländad – en föreläsning om privilegier och ansvar kopplat till vithet”

Vi måste snacka om vitheten och rasismen inom konsten. Vi måste göra upp med vithetsprivilegier och se de intersektioner där vithet och andra maktstrukturer möts.

I föreläsningen kommer konstnärerna Zafire Vrba och Johanna Gustavsson dra en linje mellan vårt koloniala arv och dagens gentrifieringsprocesser. Med hjälp av konst och populärkultur synas myten om den skandinaviska estetiken och den svenska godheten.

Johanna Gustavsson och Zafire Vrba driver tillsammans FAGS – Feminist Art Gallery, Solidarity, som är en feministisk separatistisk plats för konst. Sedan 2013 håller dom kursen Bländad – en kritisk kurs om vithetsnormer. Som en del av Johannas och Zafires residens på Konstepidemin under våren kommer de hålla en Bländadkurs för feministiska konstnärer som inte utsätt för rasism.


20 januari 2015 ”Mellan marknadsfundamentalism och protofascism: konstpolitikens hot mot konsten”.

Utifrån ett handfull konstpolitiska förslag och beslut analyserar föreläsningen konstpolitikens konsekvenser för konstens utrymme och möjligheter.

 Edda Manga är idéhistoriker och redaktör på tidningen Feministiskt perspektiv.


16 december 2014 ”Al Hilm Al Arabi” (The Arab Dream) med Samah Hijjawi.

Performanceföreläsningen Al Hilm Al Arabi (Den arabiska drömmen) binder ihop idéer om konstnärlig produktion och medias mainstream bilder med den levantinska arabiska världen. Utifrån Hijjawis forskning om hur förflyttningar och trauma har påverkat muntliga och visuella uttryck ifrågasätter hon vilken roll medier och konstnärliga produktioner spelar för allmänhetens visuella språk och politiska fantasi – och för de tecken och symboler som får genomslag under viktiga politiska händelser.

Föreläsningen lånar ur Susan Sontags bok ”Beträffande andras smärta”, konst från 1970-talet och Hijjawis egna verk som verktyg för politiskt motstånd för Palestina. Performancen väver samman skeenden som ifrågasätter konstproduktionens relation till politik under det senaste halvseklet i arabvärlden, i motsats till medias hegemoniska och statligt sponsrade retorik, och deras inverkan på den politiska fantasin.

Samah Hijjawi är konstnär, curator och skribent bosatt i Amman och Bryssel. Hennes arbeten har visats i Daral Al Funun, the Khalid Shoman Foundation (Amman), Bir Zeit University i Ramallah, Apex Art i New York, och Meeting Points 6 (Beirut, Athens, och Berlin).


18 november 2014  ”Biografi, erfarenhet – sanning och fiktion” med poeten och litteraturkritikern Khashayar Naderehvandi. Han debuterade 2011 med diktsamlingen Om månen alls syntes och utkom förra året med romanen Vilar i era outtröttliga händer. Mottog 2014 Sveriges Radios Novellpris.

 

 


21 oktober 2014 ”Den synliga vitheten: vithetens betydelser i svensk litteratur”

Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet forskar kring vithet i verk av bland andra Selma Lagerlöf, Moa Martinson och Hjalmar Söderberg.

 

 


16 september 2014 ”Revolution”. Regissören och dramatiker Charlie Åström talar utifrån sitt arbete i Egypten, vilket har resulterat i uppsättningen ”Revolution” med premiär i oktober på Angeredsteatern.