Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

pågående ofullständiga påståenden
— Zsuzsanna Larsson Gilice


Zsuzsanna Larsson Gilices konstnärliga praktik söker efter sällsynta ögonblick när rösten förnimmer pågående ofullständiga påståenden. Sedan en tid arbetar Gilice med ett teckningsbaserat projekt, där syftet delvis är att utmana den egna praktiken, genom att närma sig ett annat område i form av samverkan med en grupp forskare inom systemmedicin. Detta är ett komplext forskningsområde, med enorma mängder data som insamlas och bearbetas. I utställningen visas ”Anteckningar” som består av hundratalet kollegieblock med variabler av färgfläckar och textfragment. Den bildmässiga konsekvensen är pågående och utbytbar. Mellan skikt av pappersark finns spår av spår, som om varseblivningen får en aning om någonting och ögonblicket får syn på det hopplösa. Det kan vara en färgfläck som anas genom ett annat papper. Eller det oplanerade läckaget en tuschpenna också utsöndrar, vilket observeras som en transparent hinna intill konturen av dess färgfläck.

Zsuzsanna Larsson Gilice har studerat vid Konsthögskolan Valand Fri Konst 1998-2003. Hon har erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond; 2004, 2007-08 och bidrag för kostnadskrävande projekt 2011. Tidigare utställningar i urval: Galleri Mors Mössa, Galleri Ping-Pong, Eskilstuna konstmuseum och Gocart Gallery. Hon har också genomfört gestaltningsuppdrag bl a för Statens konstråd 2008. Zsuzsanna är Inköpt av Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Norrköpings kommun.

www.zsuzsannagilice.se

Zsuzsanna Larsson Gilice’s artistic practice seeks rare moments when ongoing, incomplete statements are intuited. Over a period of time, Gilice has been involved in a drawing-based project, one of the purposes of which is to challenge her own artistic practice by collaborating with a group of scientists in Clinical Systems Biology. This field of medical research is intricate involving enormous amounts of data that is collected and processed. ”Anteckningar”  [“Notes” ] consists of more than a hundred notebooks with variables constituted of paint splotches and text fragments.  The visual impression is of an outcome in progress with inter-changeable parts. Traces of traces can be found under layers of sheets of paper, giving the impression that a meaning is in the process of being understood and is sensed, not formulated, communicating impending hopelessness. This is expressed with a paint splotch that is intuited through a sheet of paper. Or it may be the unintended leak that a marker pen secretes along with what it was intended to write, visualized as a transparent membrane adjacent to the contour of its splotch.

Zsuzsanna Larsson Gilice studied the Fine Art program at Valand School of Fine Arts from 1998 to 2003. She received working grants from the Swedish Arts Grants Committee and the Visual Arts Fund in 2004, and from 2007 to 2008, and financial support for a costly project in 2011. Previous exhibitions have been held at galleries including Mors Mössa in Gothenburg and Galleri Ping-Pong in Malmö, the Eskilstuna Art Museum and Gocart Gallery in Visby.  Works by Gilice have been purchased by the Gothenburg Museum of Art, the Malmö Museum of Art, and the municipality of Norrköping. Public art was commissioned from Gilice by the Public Art Agency Sweden, in 2008, for University West in Trollhättan, and by the municipality of Jönköping, in 2013, for the sports arena Vapenvallen. During the year 2014 to 2015, Gilice will exhibit works at the subway station Gärdet in the public art project Konstväxlingar, commissioned by the Stockholm public transport authority. A solo exhibition at Steneby konsthall is forthcoming.

English translation: Deborah Fronko

www.zsuzsannagilice.se

With support by The Swedish Arts Grants Committeé