Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Workshop

GIBCA Extended: Separatistisk röstworkshop för kvinnor
Fia Adler Sandblad

Workshopen vänder sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med rösten som uttryck. I fysiska övningar söker vi oss fram till de röster som uppstår ur just våra kroppar. Röstarbete utgår från tanken att rösten är en möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck. Genom våra röster kan vi ta oss förbi de muskulära och emotionella gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller och upptäcka andra erfarenheter, andra möjliga röster och klanger, andra sätt att vara människa på. Workshopen leds av Fia Adler Sandblad, konstnärlig ledare för ADAS musikaliska teater på Konstepidemin. Hon är diplomerad röstlärare vid Roy Hart i Frankrike och har en Master of Fine Arts vid Högskolan för Scen och Musik.

När: 13-15 september

fredag 17–21, lördag 11–17, söndag 10–16. Man deltar alla dagar, sammanlagt 16 timmar inklusive pauser. Anmälan senast 9/9 till adas@konstepidemin.se

 

 

Om Fia Adler Sandblads Roy Hart Voice Work:

”Mitt röstarbete utgår från tanken att rösten är en möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck. Genom våra röster kan vi ta oss förbi de muskulära och emotionella gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller och upptäcka andra erfarenheter, andra möjliga röster och klanger, andra sätt att vara människa på. Jag utgår från röstens fysiska rum, var någonstans i kroppen röst skapas, och söker sambanden mellan kropp, röst, emotion och personlig/mänsklig erfarenhet. Frågan om hur vi kan ta oss in i, uppleva och därmed också skapa förutsättningar för fördjupad förståelse och kommunikation av djupa mänskliga erfarenheter, lever i detta arbete. Det konstnärliga röstarbetet möjliggör ett manifesterande av undanträngda erfarenheter. Konsten erbjuder en form där dessa kan uttryckas inom ramen för en kontext och göra mellanmänsklig förståelse möjlig. Arbetet utmanar invanda föreställningar inte bara i de tekniska uttrycken utan också i de innebörder som rösten härbärgerar och uppfattningar om vad rösten är.” / Fia Adler Sandblad

 

Läs mer:
Om separatistisk röstworkshop för kvinnor
www.adasmusikaliskateater.se
www.fiaadlersandblad.se