Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Gunilla Hansson

Sen en tid har jag ateljé på en i omgivningen högt belägen plats.
Närmaste granne ett vattentorn. Och radiomaster.
På avstånd ser jag en linfärja.
Ett raffinaderi. Fyrar. Lotsbåtar och fartyg. Öar.
Ett farvatten breder ut sig. En farled är utprickad.
Men valen som nyligen var här, vilse i hamnområdet, såg jag inte.
Och nu är den någon annanstans. Där ute under den enorma utsträckning som är samma vatten men en ocean av annanhet.
Tänker på kartor och topografier. Och havet som breder ut sig.
Vidsträcktheten.
Och att skriva sin plats. Kartlägga, gestalta ett landskap. Här och där.
Positioner.
Tittar ut. Väderlek.
Googlar ordet topos.
Hittar bland annat:
Topos kan användas för att finna nya infallsvinklar, stoff och argument till både sak, händelse och person.
Exempel på topos som hör till:
Sak: definition, klass/genus, attribut, beståndsdelar och likhet.
Händelse: tid, plats, definition och konsekvens.
Personer: härstamning, kön, ålder, fysik/utseende, yrke, känslor och intentioner.
Topiska tankemönster. Tankeplatser.
Min topik, en slags kompass. Något att navigera efter.
Enkelt och komplicerat. Horisontellt och vertikalt.
Omkodar den kända terrängen.

www.gunillahansson.se

Gunilla Hansson är född 1961 och utbildad på Konsthögskolan Valand. Hon är numera verksam i Kungshamn, födelseorten, efter många år i Göteborg. I störst utsträckning arbetar hon med egna konstnärliga projekt inför utställningar och offentliga uppdrag där hon använder sig av olika material och tekniker såsom akvarell, foto, objekt och rörlig bild men hon är också medlem i konstnärsgruppen Tombola som gör verk, projekt och arrangemang tillsammans (www.tombola.nu). Sedan några år tillbaka har hon också en delad tjänst som studierektor på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Exempel på verk är ”Sjungande invånare tvingas fly sjunkande ö”, ett textbaserat arbete som sträcker sig längs Nordiska Akvarellmuseets brygga i Skärhamn. Senaste utställningen var projektet Refine hos Svilova som går att ta del av på: www.svilova.org

29 mars, kl 15–16, Samtal om Konst
Ett samtal med Gunilla Hansson, konstnär, inbjuden gäst och publik. Samtalet kommer att ha sin utgångspunkt i Gunillas utställning på Galleri Konstepidemin. Mer info inom kort.

Välkommen, fri entré