Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Samtal

How to Keep Your Calm – Art as Alternative. Digitalt seminarium om konstens roll i samhällsdebatten

På svenska

Seminar on how art functions as an alternative perspective in the public realm, together with four artist-driven organizations from different parts of Europe.

“In a media climate where many of the loudest alternative voices today come from the far right, how do other expressions and opinions sound? Art has traditionally been a realm for experimental ideas, new perspectives and utopias, often pursuing various forms of equality and humanism. How do the situation look for alternative, artist-driven platforms in a mediated reality where socially critical voices are often mixed together into an overwhelming cacophony of anti-establishment voices from all directions. In what way can art constitute an alternative space and provide other more reflective perspectives in a public sphere characterized by positioning and polarization?”

The International group at Konstepidemin have invited three other artistic platforms from different parts of Europe to adress questions such as: How do your organization work with being slow rather than fast? Performing actions rather than having opinions? Being friendly instead of competitive? Producing less information rather than more?

WHEN? 21 April 18:00

The seminar is around 60 minutes and is held in English, after that there is a discussion and an opportunity for questions.

WHERE?

Attend the seminar via zoom: https://us02web.zoom.us/j/87645457157

PARTICIPANTS

Niamh Brown – Ormston house (Limerick, Ireland)
Nikolett Balázs – MŰTŐ (Budapest, Hungary)
Martin Bricelj Baraga – Museum of Transitory Art (Ljubljana, Slovenia)
John Huntington – Konstepidemin (Gothenburg, Sweden)
How to Keep Your Calm – Art as Alternative is one in a series of digital seminars produced by the International group at Konstepidemin in Gothenburg (https://konstepidemin.se/) that highlight how artist-driven initiatives address urgent societal issues today.

The event is supported by the Swedish Arts Council, ABF and Göteborg stad.

In English

Digitalt seminarium där fyra konstnärsdrivna plattformar från olika delar av Europa diskuterar hur samtidskonst kan fungera som alternativt perspektiv i dagens offentlighet.

”I ett medieklimat där många av de alternativa rösterna kommer från yttersta högerkanten, hur låter andra röster, uttryck och åsikter? Samtidskonst har traditionellt varit ett område för experimentella idéer, nya perspektiv och utopier, som ofta strävar efter olika former av jämlikhet och humanism. Hur ser situationen ut för alternativa, konstnärsdrivna plattformar i en medierad verklighet där samhällskritiska röster ofta mixas ihop till en överväldigande kakofoni av anti-etablissemangsröster från alla håll? På vilka sätt kan konsten utgöra ett alternativt rum och bidra med andra mer reflekterande perspektiv i en offentlighet som präglas av positionering och polarisering?”

Internationella gruppen på Konstepidemin har bjudit in konstplattformarna Ormston House från Limerick, MŰTŐ från Budapest och Museum of Transitory Art från Ljubljana för att reflektera och diskutera kring konstens roll i samhällsdebatten utifrån sin organisations perspektiv.

MEDVERKANDE

Niamh Brown – Ormston house (Limerick)
Nikolett Balázs – MŰTŐ (Budapest,)
Martin Bricelj Baraga – Museum of Transitory Art (Ljubljana)
John Huntington – Konstepidemin

TID

21 april 18:00
Seminariet sker på engelska och pågår ca 60 minuter, därefter följer diskussion och möjlighet att ställa frågor.

TITTA

En inspelning av samtalet finns tillgänglig här:
https://konstepidemin.se/article/how-to-keep-your-calm-art-as-alternative/

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF