Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Föreläsning

Is Art Essential? Community Cinema During Covid-19 – online seminar

På svenska

Is Art Essential? Community Cinema During Covid-19

Online lecture with Lisa Marr and Paolo Davanzo from Echo Park Film Center in Los Angeles, discussing difficulties and opportunities in Community Art today, specifically relating to the global situation with Covid-19.

Lisa Marr is a filmmaker, musician, educator and film activist. Paolo Davanzo is a filmmaker, educator and film activist, both are based in Vancouver and Los Angeles. As part of a diverse 20-member Co-op, they help operate Echo Park Film Center – a media arts center in Los Angeles. EPFC is a combination of creative hub and platform for different genres of film, workshops, eco activism and community based art in connection to the sister-platform EPFC North in Vancouver.

When: 25 February 18.30. The lecture is about 45 minutes and is held in English, afterwards there are opportunities for questions and discussion.
Where: Attend the seminar via zoom: https://us02web.zoom.us/j/85027906208
Schedule:
Introductions (5 min)
A Brief History of Echo Park Film Center (10 min)
Community Art During Covid (30 min)
– Challenge / Opportunity
– Obligation / Invitation
– Local / Global
– EPFC: A Case Study
Questions/Comments/Dialogue (15 minutes)

The lecture is the first in a series of digital seminars produced by the International group at Konstepidemin that highlight how artist-driven initiatives address urgent societal issues today.

 

 

In English

Online-föreläsning med Lisa Marr och Paolo Davanzo från Echo Park Film Center i Los Angeles, som med avstamp i den rådande globala situationen med Covid-19 diskuterar svårigheter och möjligheter med sociala konstprocesser idag.

Lisa Marr är filmare, musiker, utbildare och filmaktivist. Paolo Davanzo är filmare, utbildare och filmaktivist, båda är baserade i Vancouver och Los Angeles. Tillsammans med ett tjugotal andra kreatörer driver de kooperativet Echo Park Film center – ett media arts center i Los Angeles. EPFC är en kombination av kreativ hub och plattform för olika genrer av film, eko-aktivism, community-baserad konst och workshops som samverkar med systerplattformen EPFC North i Vancouver.

När: 25 februari 18:30. Föreläsningen är ca. 45 minuter och hålls på engelska, efteråt finns möjlighet till frågor och diskussion.
Här kan du se en inspelning av samtalet: https://konstepidemin.se/article/is-art-essential-community-cinema-during-covid-19/

Innehåll:
Introduktion (5 min)
Kort introduktion till Echo Park Film Center (10 min)
Community Art under Covid: (30 min)
– Utmaningar/möjligheter
– Skyldighet / inbjudan
– Lokalt / Globalt
– EPFC: En fallstudie
Frågor/Kommentarer/Dialog (15 min)

Föreläsningen är det första i en serie av digitala seminarier producerade av Internationella gruppen vid Konstepidemin som lyfter fram hur konstnärsdrivna initiativ tar sig an brännande samhällsfrågor idag.

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad
Statens kulturråd