Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Konstepidemins vänner

Vänträff med Kerstin Åsling-Sundberg & Love Hultén

Kerstin Åsling-Sundberg är känd för sina stora vävar. Hon är född och uppvuxen i Stockholm och utbildad på Konstfack och har sen många år ateljé på Konstepidemin. Hon har huvudsakligen arbetat med vävda textiler för offentlig miljö.
– Vävstolen är mitt arbetsredskap, där översätter jag mina skisser och idéer. Men jag prövar och testar också olika vävsätt och kvaliteter. Jag vill skapa harmoni och roliga ytor och jag vill att väven ska ha en struktur som fångar ljuset.
På senare år har hon alltmer övergått till att arbeta med tyglappar och knappar. Även här handlar det om att fånga ljuset när hon väver sina ljuskronor med knappar uppträdda på fisklina. De tubformade vävarna får knapparna att glimma som ädelstenar.

Love Hultén leker med våra föreställningar om konst och design – socialt, kulturellt och med historiska referenser till objekten. Han bryter upp det välbekanta och ger verken en ny tolkning. Han skapar på så sätt ett genuint och spännande alternativ till objekt/apparater som vi alla kan referera till. I grunden handlar det om att han lägger till oväntade funktioner och kombinerar det med ett utsökt hantverk. Apparaten får en mystisk nimbus över sig, vi känner igen vad vi ser, men ändå inte.
– Jag vill att mina objekt ska väcka nyfikenhet, och jag använder referenser till både nutida och äldre föremål. Det blir en sammansmältning som är mycket intressantare än att bara återskapa välkända objekt. Det finns inslag av nostalgi i mitt arbete, men jag blickar inte bakåt för att återskapa föremål. Genom att förena dåtid med nutid och lägga till teknik vill jag skapa unika objekt med hantverksmässiga kvaliteter.

Konstepidemins Vänner ger dig möjlighet att träffa konstnärerna och ta del av deras arbeten. Det sker på informella vänträffar där konstnärerna guidar oss in i sin konst och berättar om den kreativa processen bakom verken. Det är en unik möjlighet att fördjupa förståelsen av den konst som skapas i Göteborg idag. Läs mer om medlemskap i Konstepidemins Vänner