Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Föreläsning

Konst i Arbete – Föreläsningskväll med Marika Troili och Ann Ighe

Sveriges Konstföreningar i samarbete med Konstepidemin och Konstfrämjandet bjuder in till föreläsningskvällen Konst i arbete.

Under kvällen presenterar och läser konstnären Marika Troili ur sin bok Inga kärleksbrev idag heller som handlar om vad som händer med yrkesstolthet och kunskap på en arbetsplats när ”företaget” (en myndighet, som blev ett affärsverk, som blev ett aktiebolag och som idag är en av Sveriges största privata arbetsgivare) försöker ”flexibilisera” och effektivisera sin verksamhet genom oräkneliga omorganisationer. Programpunkten presenteras i samarbete med Konstfrämjandet.

Ann Ighes föreläsning Plats och politik i arbetslivet, från industrialisering till tjänstesamhälle handlar om arbetslivets (ofullständiga) avskiljande från hemmet/hushållet, och vad det betyder för vår uppfattning om vad ett arbete och en arbetsplats är. Vilka arbetsplatser har varit vanliga under de senaste 150 åren? Ann Ighe talar också om arbetsplatsen som ett rum för mobilisering av politisk och ekonomisk makt.

Datum: 21 april
Tid: 18:00
Plats: Gröna Rummet, Konstepidemin
GRATIS INTRÄDE – obligatorisk anmälan
Anmäla dig genom att
 skicka ett mejl till goteborg@sverigeskonstforeningar.nu eller info@konstepidemin.se

Kontakt: Ann-Sofie Hansson  tel. 0703 754806

 


 

Om föreläsarna
Ann Ighe är Fil. dr. i ekonomisk historia och re­daktör på tidskriften Ord&Bild. Hon undervisar i ekonomisk historia och Europakunskap vid Gö­teborgs universitet, och har i sin forskning fram­förallt inriktat sig på genus, egendom och arbete. Ann Ighe var en av redaktörerna till Ett sekel av Syndikalism – Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910–2010 (Federativs förlag 2012). Hennes artikel Jämställdhet genom varublivande. Om behovet av en feministisk arbetskritik publicerades i antologin After Work. Farväl till arbetslinjen (Verbal förlag 2013).

Marika Troili arbetar med installation, inter­vju, objekt, video, vandring, text och performance och är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon är intresserad av mellanrummet mellan diskurs och handling i vår politiska och socioekonomiska verklighet. Flera av hennes ar­beten berör samtidens krav och förväntningar på individ och kollektiv. Som utgångspunkt för dessa frågeställningar använder hon ofta konkreta situ­ationer, platser eller objekt som i hennes arbeten får nya betydelser.

Moderator: Berit Jonsvik, konstnär verksam på Konstepidemin

Föreläsningskvällen är en del av Sveriges Konstföreningars projekt Arbetets konst, som gjorts möjligt tack vare bidrag från PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Mer info:www.sverigeskonstforeningar.nu