Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

( I am A Woman )
— Lotta Antonsson

Utställningens titel: (I Am a Woman)

Lotta Antonssons  arbeten genomsyras av hennes långvariga  fascination för den fotografiska bilden främst från slutet av 1960 och 70-talet,  sett ur ett feministiskt, socialt och politiskt perspektiv. I en process som i huvudsak använder collage, montage och objekt framstår hennes personliga metod att kombinera det konstruerade och kulturella  tillsammans med  det till synes enkla. I Antonssons analoga collage och fotografi frigörs erotiskt, mode och dokumentärt fotografi  i en allegorisk  och mångbottnad gränslöshet. Hennes arbete präglas ofta av rumsliga gestaltningar  där fotografi  och objekt kombineras  till en associativ helhet. Utställningen kommer att visa ett urval av verk från de senaste åren.

Lotta Antonsson (1963) är verksam i  Varberg och Berlin. Hon är bland annat utbildad vid Konstfack i Stockholm och på Konstakademin i Köpenhamn. Antonsson har ställt ut internationellt och nationellt sedan 90-talet då hon etablerade sig som en av de inflytelserika fotografer och konstnärer som utvecklade det dokumentära fotografiet mot ett konceptuellt och iscensatt arbetssätt. Under 2007 – 2016 arbetade hon som  professor i fotografi vid Göteborgs Universitet där hon varit en stor influens till den yngre generationens konstnärer och fotografer. 2016 erhöll hon Stenastipendiet med motiveringen: ”för sitt  arbete med att konsekvent undersöka och ifrågasätta fotografiets betydelse exempelvis för konstruktionen av genus, kön och identitet. Hon har, särskilt i sitt tidiga arbete, rört sig inom ett politiskt och feministiskt fält, och bidragit till brännande frågeställningar runt objektifiering av kvinnor”.

Hennes verk finns representerade på bland annat Moderna Museet, Stockholm och Hallands länsmuseum samt Hasselbladstiftelsen, Göteborg.