Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Underjord
— Christian Bjärgö, Martin Skimutis

I ”Underjord” söker Christian Bjärgö och Martin Skimutis efter platsens konstitution och ställer sig frågan; vad händer när platsbundna egenskaper träder över gränserna och går in i varandra? Konstverket kan enkelt beskrivas som en sammansättning av nedskalade dockhus där människorna lämnats utanför. Platserna som skildras är i olika grad knutna till det urbana samhället och bär på en dramatik om något som har skett eller kommer att ske. Verken kan på detta sätt ses som narrativa där platsen blir scenen för en berättelse, ett skådespel eller en lek. Denna lek blir lätt absurd och utmanar en slags normativ dramaturgi som vanligtvis reproducerar de gängse åsikter som är bundna till en specifik plats. Även i rummens komposition undersöks det platsbundna fenomenet. Möblerna, matresterna, tapeterna och sammansättningen av rummets alla beståndsdelar blir en fråga om vad som är acceptabelt och normalt, när de harmonierar ser vi en gräns, när de hamnar i konflikt sker en överträdelse, en förskjutning, av platsens normativa egenskaper. Verken kan även placeras i en samhällskontext. Vem kan egentligen leva och verka på en plats som den här? Kanske har kontrasterna mellan idyll och misär, stabilitet och oreda, normalt och obscent förstärkts även i verkligheten? I takt med att bostadslöshet mer och mer blir ett normaltillstånd och marginaliserade grupper pressas allt längre utanför gränsen, till skrymslen och håligheter i och under staden, blir frågan allt mer relevant; vad vet vi egentligen om hur människor bor och lever?

”Underjord” är ett samarbete mellan konstnärerna Christian Bjärgö och Martin Skimutis och premiärvisas i pannrummet på Konstepidemin. Verket är skapat genom blandteknik med elektroniska inslag och är till största del tillverkat av återvunnet skräp; plast, kartong, gammal vvs, skrotade leksaker och småbitar som hittats här och var.

Christian Bjärgö och Martin Skimutis är båda skulptörer verksamma i Göteborg men med rötter i Höga Kusten i Västernorrlands län. Detta är det andra samarbetet konstnärerna emellan på samma tema.