Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

senare den kvällen
— Mattias Härenstam

På svenska

The exhibition Later that night at Gallery Konstepidemin is Mattias Härenstam’s second solo exhibition in Gothenburg. The exhibit contains a series of five hanging sculptures made of wood, a series of woodcuts and videos. Waking up the dead or reversing the finality of death and creating new life might be one of the oldest dreams of humanity, from Orpheus to Mary Shelly’s Dr Frankenstein, and the popcultural fascination for zombies of our own time. Mattias Härenstam himself describes the sculptures as:

“attempts to transform dead matter into something living – something that can be said to be a truly animistic way of thinking about sculpting: A tree is a living object, then it is chopped down and made into dead wood, and my process becomes an attempt to give it new life. My own personal reason for making these sculptures was a naïve but intense wish to bring back a loved one who passed away in a sudden and violent manner.”

The hanging wood sculptures mix bodies and body parts with the naturally twisted forms of trees and creates something indefinable, with elements of both beauty and discomfort. The process is very physical, and it is in this physical interaction that the matter is being charged with new life. This transformation eliminates the borders between the active, living subjects (humans) and the passive, dead objects (everything else).

 

Mattias Härenstam (born 1971 in Gothenburg) studied art at Kunstakademiet in Bergen and Städelsscule in Frankfurt. He resides and works in both Oslo and Fjällbacka, specializing in sculpture (usually made of wood and stone), graphic (woodcuts), film and video. Among his recent exhibitions there’s been a solo exhibition at the Vigeland Museum in Oslo earlier this year, Nils Aas Kunstverksted (2015), Konstnärshuset, Stockholm (2014), Art-Claims-Impulse Contemporary Fine Arts, Berlin (2014), Norske Grafikere, Oslo (2014), Luleå Konsthall (2013), Kunstnerforbundet, Oslo (2012), Tromsø Kunstforening (2012) and Galleri 54 (2012). Härenstam also participated in a group exhibition at the Nasjonalmuseet for kunst, Oslo (2015), Galerie am Körnerpark, Berlin (2015), Whitechapel Gallery, London (2014), Herzliya Museum for Contemporary Art, Tel Aviv (2014) and more. His work is represented at the Nasjonalmuseet for kunst, Oslo; in the collections of Oslo Kommun and the norwegian Kulturrådet. Härenstam’s first short movie, Rekonstruktion, was shown at the Gothenburg Film Festival 2013 and was nominated the very same year to the Amanda-award in the category for best short (the Norwegian equivalent to Guldbaggen). At the moment he is in the final stages of the production of his next movie, with the working title ”Twenty-four Seven”.

In English

 

Utställningen, Senare den kvällen, på Galleri Konstepidemin är Mattias Härenstams andra separatutställning i Göteborg. Utställningen omfattar en serie av fem hängande skulpturer i trä, en serie av träsnitt och video.

Att väcka de döda eller reversera dödens slutgiltighet och att skapa nytt liv är kanske en av mänsklighetens äldsta drömmar alltifrån antikens Orfeus, över Mary Shelleys Dr. Frankenstein och helt fram till vår tids populärkulturella fascination för zombies. Mattias Härenstam beskriver sina skulpturer som:

“försök att transformera död materia till något levande – ett egentligen animistiskt förhållande till skulptur: Ett träd är ett levande objekt, det huggs ner och blir död ved och mitt arbete handlar så om att försöka ge det nytt liv. Min personliga utgångspunkt för skulpturerna var en naiv men intensiv önskan om att kunna återkalla en närstående person som plötsligt och våldsamt gick bort.”

De hängande träskulpturerna blandar samman kroppar och kroppsdelar med trädens naturligt förvridna former till något obestämbart med inslag av både skönhet och obehag. Arbetsprocessen är mycket fysisk och just i den fysiska interaktionen med materialet laddas det med nytt liv. Transformationen suddar ut gränserna mellan aktiva, levande subjekt (människor) och passiva, döda objekt (allt annat).

Mattias Härenstam (f. 1971 i Göteborg) studerade konst på Kunstakademiet i Bergen och Städelsschule. Frankfurt. Han bor och arbetar i Oslo och Fjällbacka med skulptur i främst trä och sten, grafik (träsnitt), film och video. Bland senare utställningar kan nämnas soloutställningar på Vigeland Museet i Oslo tidigare i år, Konstnärshuset, Stockholm (2014), Art-Claims-Impulse Contemporary Fine Arts, Berlin (2014), Norske Grafikere, Oslo (2014), Luleå Konsthall (2013), Kunstnerforbundet, Oslo (2012), Tromsø Kunstforening (2012) och Galleri 54 (2012). Härenstam har också deltagit på grupputställningar på bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, Oslo (2015), Galerie am Körnerpark, Berlin (2015), Whitechapel Gallery, London (2014), Herzliya Museum for Contemporary Art, Tel Aviv (2014) m.fl. Hans arbeten finns representerade på bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, Oslo; i konstsamlingarna till Oslo Kommun och det norska Kulturrådet.  Mattias Härenstam är en av de fyra konstnärer som nominerats till Lorck Schive Kunstpris (www.lorckschive.no), Norges största och viktigaste konstpris på 500 000 NOK, som utdelas vartannat år. De fyra nominerade konstnärerna får en produktionsbudget på 150 000 NOK var och producerar nya arbeten till en utställning på Trondheims Kunstmuseum hösten 2017. En internationell jury korar en prisvinnare bland de utställda verken.

www.mattiasharenstam.com