Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Viva
Nils Ramhøj

Viva!

Alla utställningens cirka 300 målningar, teckningar och fotografier utgår från de olika sociala, politiska och religiösa verkligheter som jag ställts inför under längre vistelser utomlands, i detta fall Mexiko, och från de erfarenheter de gett mig.

Som deltagare och gäst har jag under självvalda exiler i olika delar av världen betraktat andra kulturer än den invanda, varit ett öga utifrån, iakttagit sakligt, för att sedan som konstnär förmedla det jag sett, utan pekpinnar, men inte utan inlevelse och känslor.

Utställningens generösa omfång ger på en gång uttryck för min önskan att söka gestalta en svårfångad, komplex verklighet samtidigt som jag vill bjuda in åskådaren att själv skapa egna associationer kring ett rikt urval betydelsebärande delar och möjliga kombinationer.

På väggarna blandas högt och lågt. Jag vill se, syna och visa allt. Över ögonhöjd samsas madonnor av alla dimensioner med maktens män. Längre ner, på gatan, uppträder levande kroppar i förening med all slags trivialiteter, ett golv, en martyr, ett avlopp, ett sår, ett rep, en hand, en son …

Och där någonstans, mitt i livet med allt dess lidande, vill jag också hylla det – Viva!

Nils Ramhøj

Nils Ramhøj arbetar med ett flertal kombinationer av teckning, måleri, fotografi, objekt, liksom med installation och performance. Sedan 1985, året då hans son föddes, har Ramhøjs arbete rört sig runt hans familj, partners och vänner, och mer specifikt kring far- och sonrelationen. Ramhøjs utforskande av sin fars odödlighet kan ses som en illustration av uttrycket, ”Vi dör två gånger – först dör vår kropp; andra gången dör vi efter vår död – när vi blir bortglömda.”
I hans konst, som alltid kommer ur personliga erfarenheter, visar Ramhøj sitt intresse mänskliga livsfrågor, både individuella och kollektiva, inklusive religion och politik, kropp och själ, åldrande och död, relationer och sexualitet. Detta har resulterat i serier såsom Bilder av en far, Avkomma, Käril, Reflexioner, Mexikanska bilder, ¡Viva!… Galleri-installationen Up against the wall och utomhus-installationen Rekonstruktion – Betula nostalgia fokuserade båda på individens utsatthet i förhållande till dagens kommersiella och globaliserade samhällsklimat. Ramhøj har sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg, men har också varit verksam i England, Mexiko och Spanien. Hans konst har visats både nationellt och internationellt. Senaste separatutställningarna är på Vänersborgs Konsthall i år och Göteborgs Konstförening 2015. Nils konst finns representerad på Statens Kostråd, Göteborgs Kommun och en rad landsting och museer.

 

Tack till:
Jörgen Nordqvist, grafisk form / Jan-Olof Stenquist, Erco-ljus / Leif Eriksson, filmklipp / Anders Nils / Danelle Bergstrom / Per Brodén / Tove Ramhöj / Natalie Morén James / Pecka Söderberg / Teodor Söderberg

Utställningens affisch i formatet 100×70 finns att ta med hem så långt de räcker och boken Bilder av en far säljs för endast 150 kr.