Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Open call

Open Call: 13 festivalen

13Festivalen startades 2015 av Anna Carlson och Jill Lindström som ett försök att skapa en plattform och en scen för performancekonst i  ett utvidgat fält. En gränsöverskridande scen där bildkonstnärer, musiker, ljudkonstnärer, skådespelare, dansare m.fl. kan mötas. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betraktas som performativt. 13festivalen äger rum på Konstepidemin i Göteborg.

Vill du delta i 13festivalen 2018?
Vi vill att du kort beskriver din idé, önskemål om plats, som ute inne-typ av rum samt ungefärlig längd på din performance.
Alla deltagare får sina verk dokumenterade samt erhåller ett mindre materialbidrag.( I nuläget vet vi inte hur stort eftersom vi ännu ej fått svar ifrån alla ansökningar.) Fri mat samt gratis deltagande vid seminariet och i någon av de två workshops som vi planerar. Det finns en begränsad budget för resa och övernattning för konstnärer som inte bor i Göteborg. Vi söker även volontärer!
13festivalen 2018 arrangeras 4-6 januari 2018
Anmäl dig genom att maila till: trettonfestivalen@hotmail.com
Deadline för anmälan: 30 augusti 2017
Läs mer här

Om 13festivalen
Vi vill skapa en plattform för performancekonst i ett utvidgat perspektiv. En plats där den konstnärliga handlingen och betraktarens upplevelser i realtid och i ett specifikt rum står i fokus. Genom att visa en stor variation av performanceverk i fråga om utförande, innehåll, tid och bakgrund vill vi utmana den traditionella föreställningen om performancekonst. Här sker möten mellan konstnärer som är verksamma inom fältet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har valt en inkluderande idé där professionella samsas med studenter och där bildkonstnärer, musiker, dansare och skådespelare verkar på samma scen. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betecknas som performativt. Stor vikt lägger vi vid idén om en mötesplats mellan både publik och konstnärer genom att erbjuda platser för samtal, seminarier och workshops. Eftersom alla verk dokumenteras så skapar vi också ett arkiv med aktuella performanceverk.

13festivalen stöds av Kulturrådet och Göteborgs stad
13Festivalen was founded in 2015 by Anna Carlson and Jill Lindstrom as an attempt to create a platform and a venue for performance art in an enlarged view. A cross scene where both visual artists, musicians, sound artists, actors, dancers etc. can meet. An expression that can be seen as performative is what ties them all together. Both established artists and students are welcome to perform. 13festivalen takes place at Konstepidemin in Gothenburg.

Do you want to participate in 13festivalen 2018?
To apply, briefly describe your idea, location preferences (look at map and overview of available spaces) and approximate length of your performance.
All participants get their work documented and receive a small fee to cover materials (the size of the fee will depend on pending funding). Free food will be provided for the duration of the festival and participating artists will have free access to the seminars and to one of the two workshops. There is a limited budget for travel and accommodation for artists who do not live in Gothenburg. Don’t hesitate to contact us if you have further questions.
We are also looking for volunteers!
13festivalen 2018 takes place 4-6th of January 2018
Sign up by sending an email to: trettonfestivalen@hotmail.com
Deadline for application: August 30th 2017
More info

About the festival
13festivalen is a platform for performance art where the live encounter between viewers, artists and works are in focus. By interpreting the term ’performance’ in the widest sense and welcoming artists from all background and with a diverse range of practices, we want to challenge the traditional idea about live art. The festival combines artists working locally, regionally, nationally and internationally within the field. The festival takes an inclusive approach and allows professionals to interact with students and visual artists, musicians, dancers and actors to appear on the same stage. Gathering around a shared interest in the performative we hope to generate cross disciplinary experiences and discussions. Attaching a great importance to providing a meeting place for audiences and artists we will also be offering seminars and workshops. All works are documented and included in our expanding archive of current performance works.
www.13festivalen.com