Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Övervakningsgrad: 2
— Emelie Rygfelt Wilander

” Det är en del av min historia, satt i mitt barndomsrum. Det handlar om frigörelse. En frigörelse som har skett inom ett slutet system. I ett samhälle med normer, värderingar och kategoriseringar, jag har svårt att förstå och acceptera. Normer som sätter upp ramarna för våra livsprojekt. Normer jag måste förhålla mig till, oavsett om jag går med eller mot. Det handlar om att skapa mig ett utrymme där jag kan leva och verka. Att våga ta plats. Det är bitvis aggressivt. Bitvis vackert. Bitvis ambivalent. Det är mitt tonårsrum. En tid av sökande. Jag försökte hitta min väg, och stå för den, samtidigt som omvärlden skrek att den var fel. Det handlar om att göra motstånd med de medel du har.

Rätten till ett eget rum, plats att uttala sig, att berätta sin historia och få sin verklighet erkänd är en fråga om makt. Världen över lever människor under förtryck, upplever våld, hot om våld, saknar egenrätt att bestämma över sina liv, blir hånade och utestängda på grund av kön, sexualitet, religion, etnicitet, klass, funktion, ålder etc. Mitt arbete är personligt och utgår från självupplevda tankar, känslor, behov och händelser. Jag använder mig av min historia och mina upplevelser för att ta upp politiska och allmängiltiga frågor.”

Emelie Rygfelt Wilander

Emelie är född 1984 i stockholm där hon även bor och är verksam. Hon har en Master i tillämpad konst och formgivning från HDK Steneby, 2007–2013. Emelie ställde ut i projektrummet, Nääs konsthantverk år 2011. Hon har erhållit stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse.