Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Samtal

Performanceföreläsning
— Samah Hijawi

Under hösten arrangerar Konstepidemin frukostseminarier den tredje tisdagen i varje månad. Ett antal föreläsare kommer att tala om ett angeläget tema under rubriken Kris-Populism-Konst. Vi öppnar dörrarna och bjuder på frukost från kl 9.30. 

Performanceföreläsningen Al Hilm Al Arabi (Den arabiska drömmen *) binder ihop idéer om konstnärlig produktion och medias mainstream bilder med den levantinska arabiska världen. Utifrån Hijjawis forskning om hur förflyttningar och trauma har påverkat muntliga och visuella uttryck ifrågasätter hon vilken roll medier och konstnärliga produktioner spelar för allmänhetens visuella språk och politiska fantasi – och för de tecken och symboler som får genomslag under viktiga politiska händelser.

Föreläsningen lånar ur Susan Sontags bok ”Beträffande andras smärta”, konst från 1970-talet och Hijjawis egna verk som verktyg för politiskt motstånd för Palestina. Performancen väver samman skeenden som ifrågasätter konstproduktionens relation till politik under det senaste halvseklet i arabvärlden, i motsats till medias hegemoniska och statligt sponsrade retorik, och deras inverkan på den politiska fantasin.

Samah Hijawi är konstnär, curator och skribent bosatt i Amman och Bryssel. Hennes arbeten har visats i Daral Al Funun, the Khalid Shoman Foundation (Amman), Bir Zeit University i Ramallah, Apex Art i New York, och Meeting Points 6 (Beirut, Athens, och Berlin).

Fri entré. Begränsat antal platser, för att säkra din plats maila Meira Ahmemulic

Genomförs med stöd av Iaspis.