Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Clairobskyr
Peter Eccher

Efter att i många år ha undersökt det kändas och det möjligas gränser har konstnären Peter Eccher lämnat den gemensamt bestämda verkligheten för att gå in i den separationsfas med vilken varje rituell övergång måste börja. I utställningen CLAIROBSKYR rapporterar han inifrån ett meningsskapandets limbo, ett där de sinnesdomäner som strukturerar konsensusverkligheten börjat glida över i varandra och byta funktion; ljud ges fysisk form, ljus utplånar snarare än upplyser, en eventuellt existerande andevärlds uttryck lämnar reella spår som tvingar fram nya teknologier, verktyg som en gång haft en tydlig funktion föreslår nya – ännu knappt begripliga – användningsområden. Utställningens teckningar, texter, filmer och skulpturer dokumenterar ett alkemistiskt forskningsarbete där konstnären närmar sig de mer grundläggande skikt av vår verklighet utifrån vars grammatiska mönster såväl det rationellt framplanerade folkhemmet som detta folks magiska föreställningar och praktiker struktureras.

Jakob Wenzer, Göteborg 2014

Utställningen CLAIROBSKYR på Galleri Konstepidemin är undersökning nummer två av Ecchers blivande triologi om mötet mellan det paranormala och normativa som startade med RAPPORT 2012:1 (Galleri Box, december 2012). Peter Eccher är född 1971, är verksam i Göteborg och utbildad på Kungl. Konsthögskolan. Senaste utställning var på Supermarket 2014.

Jakob Wenzer är doktor i etnologi, aktivist och föreläsare inom områden som konsumtionssamhälle, materialistisk teori och neurodiversitet. Han publicerar texter på bloggen Hypertunneln http://hypertunneln.com. Läs hela essän Dunkelljus om Peter Ecchers konstnärsskap, skriven till vernissaget för utställningen Clairobskyr. Finns att ladda ned på https://hypertunneln.files.wordpress.com/2014/11/dunkelljus1.pdf

Recension i tidningen Kulturen se länk: http://www.tidningenkulturen.se/artiklar/konst/konstkritik/18901-konst-peter-eccher-iwo-myrin-siri-tolander-ake-nordstroem-konstepidemin

Utställningen genomförs med stöd av: