Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Glowing Enigmas
— Miriam Hansen, Sasha Waltå

Utställningen är ett samarbete mellan konstnärerna Miriam Hansen och Sasha Waltå och bygger vidare på respektive praktik med gemensamma intressen som performativitet, narrativ samt det platsspecifika. Glowing Enigmas är en installation bestående av ljusverk och värmekänsliga material som blir till performativa skulpturer. Titeln kommer från diktsamlingen av Nelly Sachs med samma namn, vars liv och lyrik är en ingång i projektet.

Miriam Hansen (f.1988) bor og arbeider i Oslo. Via Installasjon og video benytter hun seg av iscenesettelser for å undersøke relasjoner mellom subjekter og objekter, samt adferdsmønstre. Normativitet er et tilbakevendende tema i hennes praksis, ofte fra et psykologisk eller sosiologisk perspektiv. Hun har en BA og MA i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo.

Sasha Waltås (f.1985) praktik är ljud- text och performancebaserad. Det platsspecifika är en del viktig del av Waltås arbeten tillsammans med ett intresse för berättande. Praktiken vilar på en feministisk grund där strukturer, ekologi, mellanmänskliga- och djur-mänskliga relationer är återkommande teman. Utbildad på Konsthögskolan Valand (BFA) och Kunstakademiet i Oslo (MFA, 2015).

utställningen genomförs med stöd av:

och

NBK Norske Billedkunstnere