Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Samtal

SEMINAR: THE CURATOR’S PRACTICE

See English text below

Konstepidemin arrangerar ett öppet seminarium med internationella curatorer, där den curatoriska rollen är huvudämnet. Med tanke på konstens ständigt föränderliga fokus, vilka är de viktigaste konfliktområdena för curatorn? Om man beaktar det yttre sociala och politiska trycket i samhället, hur kan det curatoriska arbetet utvecklas och stimulera både konstens scen och samhället i stort? Årets GIBCAs tema (sekularitet) kommer också att diskuteras i samband med seminariet. Ytterligare fokusområden introduceras av de deltagande residenscuratorerna.

Medverkande curatorer: Aliaxey Talstou (Belarus), Jacquelyn Davis (USA/SVE), Giselle Seung Hee Lee (Sydkorea), Anna Jensen (Finland), Rowan Geddis (England).

Inbjuden expertispanel: Annika Lundgren (konstnär, tidigare professor vid Akademin Valand) och Love Jönsson (frilansande curator)
Moderator: Stina Östberg (konstnär, curator)
Språk: Engelska

Anmäl dig senast onsdag 6 september kl. 12.00 till: tedsdotter@gmail.com
OBS! Begränsat antal platser.

Läs mer om residenset och medverkande curatorer

Konstepidemin welcomes you to an open seminar with intenational curators, in which the curatorial role is the main topic. Considering Art’s ever changing focus, what are the most significant areas of conflict for the curator?

While considering the external social and political pressures within society, how can the curatorial practice be developed and be stimulating to both the art scene and society at large? This year’s GIBCA’s theme (secularity) will also be discussed in connection to the seminar. Additional areas of focus may also be introduced by the participating residency curators.

 

Paticipant residency curators: Aliaxey Talstou (Belarus), Jacquelyn Davis (USA), Giselle Seung Hee. Lee (South Korea), Anna Jensen (Finland), Rowan Geddis (England), 

Invited expertise: Annika Lundgren (Artist, former Professor in Fine Arts at Akademin Valand) and Love Jönsson (Freelancing Curator)

Moderator: Stina Östberg (Artist, Curator, Organizer)

Thursday September 7th 17.00-19.00 
Konstepidemin, house 10

RVSP to:  tedsdotter@gmail.com
before September 6th, 12.00
Please note that seats are limited.

 

The seminar is arranged by Konstepidemin in Gothenburg in conjunction with a residency for international curators. During a few intense days, Konstepidemin will create a meeting place where the participating  curators will put their individual work as a curator into perspective and come together to reflect upon the role and expression of the curator. The residency is hosted during Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) and GIBCA Extended and will include lectures, performances, food, mingles, exhibitions and discussions.