Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Seminarium & Konstepidemins utbudsdag 2016


Välkommen till en inspirationsdag om konst på Konstepidemin den 26 augusti.

Dagen inleds med ett konstseminarium om gränser, möten & samarbeten (8.30-12.45).
Seminariet belyser utmanande samarbeten, kunskapsutbyten och konst som korsar gränser, både fysiska och mentala. Därefter startar Konstepidemins utbudsdag 2016 (14.00-16.00).
Under utbudsdagen kan du som är inköpare, producent, konsulent samt övriga professionella konst- och kulturaktörer ta del av kommande föreställningar samt besöka konstnärer i deras ateljéer.

Det går bra att delta på både seminarium och utbudsdag, eller en av dessa.
Seminarium 8.30 – 12.45:  900 kr/person (ingen moms läggs på priset)
Utbudsdag 14-16.00: Kostnadsfritt

Boka din biljett längst ned på sidan.

Information om Konstepidemins tillgänglighetSEMINARIUM: Gränser, möten & samarbeten
26 augusti 08.30-12.45

Välkommen till ett seminarium som belyser utmanande samarbeten, kunskapsutbyten och konst som korsar gränser, både fysiska och mentala. Seminariet vänder sig till dig som vill inspireras att tänka i nya banor kring samarbete, ta del av processen bakom aktuella konstprojekt eller öka din kunskap om konstnärers arbetssätt.

Dagen börjar med tre föreläsningar som berör konst, migration och arbete. Därefter väljer du tre möten som presenterar konstnärliga arbetsprocesser, gränsöverskridande verksamhet och möjliga och omöjliga samarbeten.

Medverkande: Johannes Samuelsson, Samira Motazedi, Ann Ighe, Anna Lamberg, Ulla Mogren, Pia Mauno, Berit Jonsvik, Anna Svensdotter, Fia Adler Sandblad, Sofia Åhrman, Pecka Söderberg, Anders Berggren, Lina Ekdahl och Bronja Novak Lindblad.

PROGRAM
08.30 – 09.00 Frukost & registrering hus 8, Konstepidemin
09.00 – 09.10 Författaren Lina Ekdahl och dansaren Bronja Novak Lindblad inviger dagen
09.10 – 09.40 Johannes Samuelsson: Antons skrotkaminer för utomhusbruk
09.40 – 09.50 PAUS
09.50 – 10.20 Ann Ighe: Vad är arbete, vad är nytta, vem har ett värde?
10.20 – 10.30 PAUS
10.30 – 11.00 Samira Motazedi: Art as a space for action (föreläsning på engelska)
Byte av lokal / förflyttning till nästa presentation
(Du väljer vilka tre av följande sex presentationer du vill möta när du bokar din biljett)

11.15 – 11.35
Ulla Mogren: Det oförutsedda som styrka eller
Pia Mauno: Skräddaren som rebell
11.50 – 12.10
Berit Jonsvik & Anna Svensdotter: Telluriska Perspektiv och Saturnus Ringar eller
Fia Adler Sandblad: Konstskapande med kroppar som arkiv
12.25 – 12.45
Sofia Åhrman: Gränsöverskridande konstpedagogik eller
Anders Berggren: Våra hem, deras hus.
med reservation för ändringar

Föreläsning 1 – Johannes Samuelsson:
Antons skrotkaminer för utomhusbruk

I projektet Antons skrotkaminer för utomhusbruk bygger plåtslagaren och f.d. tiggaren Anton Ciurar från Rumänien, nu bosatt utanför Hällnäs, skrotkaminer i olika former samtidigt som konstnären Johannes Samuelsson, från Umeå, fotar processen. Kaminerna och fotografierna berättar en historia om ett hantverk och om en kamp för att få en plats i samhället.

Johannes Samuelsson är konstnär och fotograf verksam i Umeå med en MFA från Högskolan för fotografi i Göteborg. I sin konst granskar han samhälleliga fenomen i text och fotografi. Projekten berör frågor som t.ex. demokrati i stadsplaneringsprocessen och arbetsförhållanden i en globaliserad samtid.


Föreläsning 2 – Samira Motazedi:
Art as a space for action

Samira Motazedi är projektledare och curator för Art as a Space for Action, producerat av ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art. Art as a Space for Action fokuserar på konstnärlig praktik i tillstånd av migration och har under våren 2016 arrangerat öppna diskussionsmöten för frågor kring migration och konst.

Författaren Samira Motazedi är född och uppvuxen i Iran, där hon bl a studerat business management och arbetat politiskt för kvinnors och arbetares rättigheter.  ICIA – Institute for Contemporary Idea and Art är en organisation med bas i Göteborg som utvecklar och genomför konstprojekt i samarbete med konstnärer utifrån en curatoriell idé om situation, kontext och produktion. 

 


Föreläsning 3 – Ann Ighe:
Vad är arbete, vad är nytta, vem har ett värde?

Reflektioner över arbete som begrepp, och över konst som arbete, nytta och värde. Varför behöver en konstnär påstå att hen arbetar? Vad händer då? Är arbetet en väg till frihet, eller ett uppgivande av frihet?

Ann Ighe är lektor i ekonomisk historia och redaktör för tidskriften Ord&Bild

 

Möte 1 – Det oförutsedda som styrka
eller 
Skräddaren som rebell

Ulla Mogren: Det oförutsedda som styrka (galleri Konstepidemin)
Hur arbetar man med det oförutsedda i omfattande samarbeten så att det blir till en styrka?
Konstnären Ulla Mogren presenterar Galleri Konstepidemin och dess verksamhet utifrån den pågående utställningen Late Summer Art Show med verk av 70 konstnärer.

Pia Mauno: Skräddaren som rebell (projektrummet)
Påverkas tänkande och skapande av ett materials motstånd? Har samtidskonsten och textilindustrin något gemensamt?  Kan bärandet av ett textilt arv påverka ett konstnärskap? Det är frågor som Tankesmedjan “Skräddaren som rebell” ställer. “Skräddaren som rebell” är ett samarbetsprojekt där konstnärer och skribenter som bär med sig en textilkultur har bjudits in. Kollektivt har de utforskat  två mytologiskt starka symboler; “skräddaren” (handen, ögat & formen) och “rebellen” – (tanken/agerandet).

Medverkande i projektet berättar om Skräddare som rebell och reflekterar kring form och tanke med utgångspunkt från det textila och speglar detta i tankegångar hämtade från filosofi och konstteori.

 

Möte 2 – Telluriska Perspektiv och Saturnus Ringar
eller
Konstskapande med kroppar som arkiv

Berit Jonsvik & Anna Svensdotter: Telluriska Perspektiv och Saturnus Ringar (ateljé 314)
När startar någonting? Varför påbörjas ett konstnärligt samarbete? Hur provar vi oss fram och när är det färdigt för publiken? Vad är skillnaden mot att arbeta ensam med ett projekt? Det visuella är starkt på sitt sätt och det ljudande på sitt – hur kan uttrycken förstärka varandra utan att det ena tar över? Bildkonstnär Berit Jonsvik och flöjtist Anna Svensdotter talar om en konstnärlig arbetsprocess, om ”work in progress” som metod och om att låta två konstnärliga uttryck brytas mot varandra och förtydligas i processen.


Fia Adler Sandblad: Konstskapande med kroppar som arkiv (ADAs musikaliska teater)
Genom djupintervjuer och observationer av människors livssituationer fångar Fia Adler Sandblad tystade historier, ett arbete som bland annat sker i samarbete med en socionom på RäddningsmissionenSkådespelaren Fia Adler Sandblad berättar om scenkonstnärligt undersökande arbete med fysiska och vokala praktiker, improvisationer och handlingsbaserade aktioner.

 

Möte 3 – Gränsöverskidande konstpedagogik
eller
berättelsen om Våra hem, deras hus

Sofia Åhrman: Gränsöverskridande konstpedagogik (Hus 10)
Hur kan man ge barn och unga nycklar till att med frihet närma sig världen och få pröva på och ta del av konst i ett samhälle fyllt av krav på prestationer? Sofia Åhrman, projektledare för Konstepidemins barn och unga-verksamhet, berättar tillsammans med konstnären Pecka Söderberg om att arbeta ålders-, genrer- och socio- överskridande i det konstpedagogiska arbetet genom att sätta den konstnärliga processen i centrum.

Anders Berggren: Våra hem, deras hus (8:an)
Producent Anders Berggren berättar om arbetet bakom dokumentärfilmen ”Våra hem, deras hus” (regi: Malcolm Noble). ”Våra hem, deras hus” handlar om de boende på Pennygången i Göteborg och deras strid mot Stena Fastigheter som vill lyxrenovera lägenheterna och dubbla hyrorna.

Med reservation för ändringar i programmet


Konstepidemins utbudsdag 2016
26 augusti kl. 14.00 – 16.00

På Konstepidemin arbetar 130 bildkonstnärer, skulptörer, författare, konsthantverkare, skådespelare och musiker. Konstepidemins utbudsprogram är en möjlighet att ta del konsten som skapas på Konstepidemin för att hitta nya samarbeten & intressanta aktörer. Här kan du som är inköpare, producent, konsulent samt övriga professionella konst- och kulturaktörer ta del av kommande föreställningar, workshops samt besöka konstnärer i deras ateljéer.

Öppna ateljéer
14.00 – 16.00 Öppen ateljé hos konstnärerna Karin Östberg, Kerstin Sarvimäki, Anna Svensdotter, Berit Jonsvik, Eva Zethraeus, Torbjörn Steiner, Kerstin Bratt, Sverker Eklund, Pecka Söderberg, Hiromu Kakoi, Carina Fihn, Lena Rydén, Jill Lindström, Tomas Ferm  – läs mer

Föreställningar & workshop
14.00 – 15.00 Big Wind: Snövit öppen repetition Gröna rummet (drop in)
14.00 – 15.00 Workshop: Allas Ateljé Hus 10 (drop in)
14.30 – 14.45 ADAS musikaliska teater: …jobbar du ikväll? Ateljé 201 (från 15 år)
15.00 – 15.15 Markatta: Under regnbågen Hus 8
15.30 – 15.50 ClownkonstNU: Intermezzo Gröna rummet
15.30 – 15.45 ADAS musikaliska teater: Vi som bär världen Ateljé 201 (från 15 år)

Läs mer om föreställningar & workshop:
programblad föreställningar

  

ANMÄL DIG TILL SEMINARIUM & UTBUDSDAG
– sista anmälningsdag 24 augusti

Seminarium 8.30 – 12.45:  900 kr/person (ingen moms läggs på priset)
Utbudsdag 14-16.00: Kostnadsfritt
Det går bra att delta på både seminarium och utbudsdag, eller en av dessa.

Bekräftelse skickas via mejl inom några arbetsdagar.
Bokning är bindande och kostnaden för seminarium faktureras i förskott.
Vid frågor vänligen kontakta bokning@konstepidemin.se


PS. Klockan 16 börjar vi fira Konstepidemins dag, stanna gärna kvar och fira med oss!