Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Stickade stugor
— Tina Frausin

Att sticka metall i monumentalformat var målet när jag 2011 fick Konstnärsnämndens projektbidrag och det var så stugorna kom till. Ett hem är bland det allra viktigaste i en människas liv. Ett hem är en plats som formar och förankrar ens identitet. Det kan vara en bygd, en stadsdel, ett kvarter och en bostad av något slag. Någon har beskrivit hur nomadfolk, som lever traditionellt och följer sin hjord och vars boplats inte är konstant, på varje nytt boställe bygger upp den egna platsen med hjälp av sina ägodelar kring sin sovplats. Det skapar det där lilla personliga utrymmet, och blir till en manifestation av det egna jaget, en spegling, på platsen. Den som tvingas sova under bar himmel äger kanske inte mer än sina kläder och saknar verkligen ett hem. Tak över huvudet är inte en självklarhet för alla människor. De stickade stugorna blir en symbol för hur fragil rätten till ett hem kan vara.

Tina Frausin är född 1966, bosatt och verksam i Göteborg från 2003. Utbildad keramiker och glaskonstnär på Kolding designhögskola och Konstakademins högskola för glas och keramik på Bornholm 1996-2001. Arbetar numera mest med gestaltningar för offentliga miljöer och med ett brett spektra av material som uttrycksmedel. Tinas konstnärskap bygger på ett förhållningssätt där hantverkstekniker i monumentalformat blandas med interaktion och färgglädje. Ofta är uttrycken kopplade till landskapet. Hon skapar lekfulla objekt som talar till barnasinnet och hon vill skildra sin vision av naturen genom lust och glädje. Tina vill vidga begreppen kring offentlig konst och låta betraktaren bli överraskad. Med Tinas egna ord och valda citat:

Att våga riskera något kan öppna för nya möjligheter och upplevelser”

”I all konstnärlig verksamhet tror jag detta är en av de grundläggande hemligheterna – att låta läsaren, eller åskådaren, delta i berättelsen, spektaklet eller bilden.”  citat av Henning Mankell