Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Patrick Nilsson: Verk på papper
— Patrick Nilsson

I Glasrummet under denna utställningssäsong kommer verk på papper att visas. Glasrummets utställningsperioder och öppettider följer Galleriets. Denna period visas verk av Patrick Nilsson. Utställningsprogrammet är curerat av Patrik Andiné.

www.patricknilsson.se