Verk på papper

Utställningen pågår 1–23 september, 2018
Vernissage lörd den 1 sept kl 12–16, Välkommen!

Glasrummet är ett litet galleri i det stora Galleriet. Glasrumsutställningarna följer det ordinarie programmets fyra utställningsperioder där varje säsongs utställningskoncept är föränderligt.

I Glasrummet, hösten 2018, visas verk på papper.

 

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur