Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Verk på papper
— Julia Olofsson

I Glasrummet under denna utställningssäsong kommer verk på papper att visas. Denna period Julia Olofsson. Utställningsprogrammet är curerat av Patrik Andiné.

juliaolofsson.se