Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Scenkonst

Work in progress: Aischylos Agamemnon under Kulturnatta (eng & sv)
Fia Adler Sandblad, Ian Magilton

I det undersökande arbete som ni får ta del av under Kulturnatta arbetar Fia Adler Sandblad och Ian Magilton med material hämtat från tragediernas tragedi, Aischylos Agamemnon. Med rösten som medel närmar de sig denna historia för att undersöka dess giltighet idag.

Roy Hart utvecklade ett röstarbete som bygger på den expanderade rösten där röstens olika uttryck tas omhand och ges plats. Arbetet är också intimt sammanflätat med ens personliga röst, det som en människa har att berätta.

Tid ges för frågor och reflektioner. Språket är svenska och engelska.

Om Fia Adler Sandblad och Ian Magilton

Fia Adler Sandblad är skådespelare och konstnärlig ledare på ADAS teater. Ian Magilton är teaterlegendaren och founder member på Roy Hart. De båda har känt varandra i över trettio år. Sedan 2016 är Fia Sveriges första och än så länge enda diplomerade Roy Hart-pedagog. Under sin diplomutbildning fördjupade hon sig i hur röstarbetet kan öppna för gestaltningar bortom det förväntade och bli en del av ett djupare kreativt arbete.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
ADAS teater
Göteborgs Stad