Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Föreläsning

Yoko Akasai och Sakiko Yamaoka i samtal med Leif Holmstrand

Två japanska konstnärskap präglade av undran inför seendet, världen och de mänskliga avgränsningarna möts i en diskussion. Sakiko Yamaoka är främst performance-konstnär, Yoko Asakai jobbar med fotografi, men tematiska kontaktytor länkar dem vid varandra – och vid en mångskiftande, ytterst levande japansk konstscen stadd i förändring. I diskussionen deltar även deras svenska kollega Leif Holmstrand, som också håller ett orienterande introduktionsanförande om samtidskonsten i Japan.

Samtalet hålls på engelska.

 

Screening of the video work at Litteraturhuset:

Tuning by Yoko Akasai

Yoko Akasai arbetar fotografiskt och främst med sociala situationer. Tuning undersöker det bildsköna landskapets mättade visualitet, som blicken kan bli både överväldigad och nollställd inför. Fotografiet som praktik träder in som en ställföreträdande vetenskap, en slags konversation med naturfenomenen, där blicken tycks peka ut en riktning, skapa sammanhang och – ytterst – socialisera naturen.

 

 

Bild: Yuki Okumura video still. Courtesy of the artist + Misako & Rosen Gallery