Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Clown / Skådespelare

Kristin Rode

Kristin funderar på clownens varande, uppgift och möjligheter är i denna värld idag. Clownen som ett lekande, läkande tillstånd i allians och samklang med den inre lilla människan. Inte som karaktär utan som sig själv uppförstorad – en människa i kvadrat!

I Gudomliga komedier skriver Ola Sigurdson: ”existensen som tröskelvarelse är både en förutsättning för och en källa till humor.” Där har vi clownen, kämpande med livets alla utmaningar! En manifestation av humor; en vacklande tröskelvarelse; porös, kittlig, lekfull och excentrisk; som aldrig sammanfaller med sig själv…

Kristin tror att det hos många idag finns ett behov, ett outtalat, omedvetet, brådskande, skriande, djupt mänskligt behov av att omfamna den lilla sköra människan inom oss. Eller så här: det är den lille som vill, som behöver bli omfamnad medan vi gör allt för att tysta dennes röst. Och här tror hon det finns en möjlig väg till ett mer lekfullt och modigt varande i livet och världen.

Kristin vill öppna upp för nya tankar och idéer, om vad clownen kan vara. 2022 slutförde hon en master vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborgs med arbetet The Clown Inside Out – an exploration into the world of clowns from a practitioner’s perspective. Ett konstnärligt undersökande som kan läsas här.

Om Kristin Rode

Verksam som sjukhusclown i Clownkliniken sedan 2001. Skapar och spelar föreställningar i två olika konstellationer för både barn och vuxna: clownkonstNU och CLOWNfrekvenser. Håller workshops i att upptäcka / avtäcka varje persons unika clown, både för nybörjare och erfarna.

Utbildad på The Commedia School i Köpenhamn och kommer till Göteborg 1988 som en av fyra i Teater Kolibri. Skapar och spelar komisk fysisk teater för både barn och vuxna, utomhus, inomhus, på turné i Sverige, Europa och på egen scen. Återkommande samarbeten med bland andra Atalante scen, Lina Ekdahl. Efter närmare femton år avslutas den löpande verksamheten men Teater Kolibri dyker dock fortfarande upp ibland som grupp i olika sammanhang.

Har en bakgrund i kontaktimprovisation och rörelse (sedan 1986) och har också uppdrag som regissör och ”yttre öga / bollplank”.