Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Om Konstepidemin

Konstepidemins dag, foto Bibbi Forsman


PLATSEN OCH BYGGNADERNA

Konstepidemin ligger vid Linnéplatsen i centrala Göteborg och består av 14 byggnader omgivna av en stor park. Området var tidigare Göteborgs Epidemisjukhus men blev 1987 omvandlat till ett konstnärsdrivet kulturcentrum. Här finns nu ateljéer, lokaler för utställningar, teater, musik och pedagogisk verksamhet samt en restaurang och lokaler för gemensamma möten.

ORGANISATION

Konstepidemin är en konstnärsdriven organisation som utgår från medlemmarnas engagemang och idéer. Verksamheten drivs som en ideell förening där konstnärerna som också är ateljéinnehavare på Konstepidemin är föreningens medlemmar. Syftet är att tillgodose konstnärerna med service, bra lokaler, skötsel av park och fastighet och samordna den publika verksamheten. Föreningen bidrar framförallt till att sprida kultur av hög kvalité genom sitt publika program men också aktivt delta i och väcka angelägna diskussioner om konstens roll i samhället idag. Tillsammans med en stabil och kunnig personal och platsens/lokalernas möjligheter utgör de förutsättningarna för att vara en stark och viktig aktör i Göteborgs fria kulturliv.

ATELJÉER

Konstepidemin är en av Sveriges största arbetsplatser för konstnärer i det fria kulturlivet. Här finns 108 ateljéer med över 120 yrkesverksamma utövare inom olika konstnärliga discipliner såsom bild- och formkonstnärer, musiker, författare, filmare och scenkonstnärer. Tillsammans bildar de med ett tvärkonstnärligt sammanhang, med ett brett nätverk och en hög kompetens inom ett stort konstnärligt område. En gång om året är det Konstepidemins dag, då har vi öppet hus för att visa bredden av konstnärliga uttryck som produceras här och du kan besöka konstnärerna i deras ateljéer.

KONSTNÄRLIG PLATTFORM

Konstepidemin har månat om att vara en plats för utbyten och samarbeten för konstnärer. Redan 1990 startade Konstepidemins Residensprogram och har nu 5 gästateljéer och 30 internationella konstnärer arbetar med sina projekt här, flera kopplade till stipendie- och utbytesprogram. På initiativ från Konstepidemins konstnärer eller med samarbetspartners driver vi också nationella som internationella projekt för att gynna konstens, konstnärernas och andra konstaktörers villkor och synlighet.

PUBLIKA PROGRAM

På Konstepidemin kan du uppleva ett brett utbud av scenkonst, utställningar, workshops, möten och samtal. Alla aktuella utställningar och evenemang hittar du i kalendern.

Galleri Konstepidemin visar varje år cirka 30 utställningar. Fördjupande program med konstnärerna anordnas kontinuerligt.

Allas Ateljé har ett konstpedagogiskt program som vänder sig öppet till hela familjen eller utgör specialprogram för skolor, unga och seniorer. Programmen erbjuds både på Konstepidemin och som en mobil verkstad i Göteborgs inom Västra Götalandsregionen.

Scen, musik, film och litteratur visas i olika arrangemang på Konstepidemin. Flera ensembler och grupper är baserade här och uppträder med egna program eller förbereder turnéer. Konstepidemin arrangerar egna konsertprogram som under Internationella Spelmansstämman eller i samarbeten med andra aktörer, till exempel Brötz jazzklubb.

Konstepidemins Vänner anordnar föreläsningar med konstnärer eller samtal med aktuella konstaktörer en gång i månaden samt populära konstresor.

Restaurang Blå Huset har serverat populära luncher och arrangerat privata tillställningar på Konstepidemin fram till och med november 2020, men på grund av pandemin har Restaurang Blå Huset tyvärr stängt sin verksamhet.

UTVECKLING

Sedan föreningen bildades 1987 har Konstepidemin varit i en rörelse framåt. På initiativ från medlemmarna eller genom förfrågningar om samarbeten om nya projekt omformas innehåll, utbud och mål för att möta ett ständigt förändrande samhälle.

Kontakta oss gärna om du/ni har frågor och idéer.