Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

TELLURISKA PERSPEKTIV 1 COSMOS
Berit Jonsvik

Telluriska Perspektiv är ett övergripande namn på flera parallella projekt, som behandlar Kosmos sett från vår jordiska utgångspunkt. Upplysningstiden var starten för en enorm och snabb utveckling inom de vetenskapliga fälten biologi, zoologi, matematik och astronomi. Det var en konsekvens av den tidens önskan att förstå och förklara sammanhangen i världen. Projekten utgår från en sådan önskan och sammanställer olika fakta och tankemodeller, men försöker inte avge några definitiva förklaringar. Det är inte heller bundet till att beskriva linjära framsteg i den vetenskapliga utvecklingskedjan från 1700-talet och framåt.

En av de tidigaste motsättningarna i det västerländska tänkandet artikulerades av de gamla grekerna, som hävdade att världen var ett kosmos och inte ett kaos. För-sokratiska filosofer använde ordet kosmos för att beteckna ”ordning” och sammanhang. Den ursprungliga betydelsen av ordet kosmos har förändrats och idag är ordet mer en beteckning för universum eller yttre rymden.

Pannrummet visar en underjordisk installation, som undersöker och förhåller sig till gravitationen och ställer frågor om vad som egentligen är upp och vad som är ner. En cyanotypi med en kartologisk projektion av jorden, som bygger på antipoderna, (The Lambert Azimuthal Equal-Area projektion), en stjärnhimmel under våra fötter, en komet svävande ovanför våra huvuden och allt belyst av ultravioletta strålar.

TRANSIENT
ANNA SVENSDOTTER
Installationen består också av ett ljudcollage, Transient, av Anna Svensdotter, med bland annat flöjtmusik och inspelade röster, som gestaltar Harry Martinssons versepos om det vilsegångna rymdskeppet Aniara.

Berit Jonsvik, bildkonstnär. Bor och arbetar i Göteborg. Ateljé på Konstepidemin. Utbildad på HDK Göteborg och KKH Stockholm. Har haft en mångfald utställningar sedan 1978, senast Röhsska museet 2016. Har gjort ett flertal offentliga verk, senast till Sahlgrenska sjukhuset 2008. Erhållit en rad statliga och kommunala stipendier och artist-in-residence. Representerad Statens Konstråd, Sveriges Riksdag, Hiroshima City Museum, Röhsska museet m.fl. landsting och kommuner.

Anna Svensdotter, sedan länge en etablerad och välrenommerad musiker med fokus på nutida musik och improvisation. Hon återfinns på scenerna i Sverige och Europa både som solist och i flera olika ensembler. Utbildad på Musikhögskolan i Göteborg. Göteborgs kulturstipendium 2013, Västra Götalands kulturarbets-stipendium 2015, Adlerbergska Kulturstipendiet 2015. 2013 släpptes solo-cd:n ”Alpha Waves” med svensk musik för flöjt och elektronik.

Se även
TELLURISKA PERSPEKTIV 2
CYCLE
BERIT JONSVIK
BERGRUMMET
11 MARS – 2 APRIL 2017 12:00–16:00

TELLURISKA PERSPEKTIV 3
PLANETS
BERIT JONSVIK
BLÅ HUSET
11 MARS – 2 APRIL 2017 12:00–16:00

TELLURISKA PERSPEKTIV 4
HOMMAGE
BERIT JONSVIK
BAGERIET
11 MARS – 19 MARS 2017 12:00–16