Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

TELLURISKA PERSPEKTIV 2 CYCLE
Berit Jonsvik

En anspråkslös blomma på marken – vad har den för betydelse? Sett i sitt större sammanhang är den en del av en perpetuum mobile, en ständigt pågående cykel av kemiska reaktioner och fysikaliska lagar, som håller både vår jord och oss själva vid liv. Blomman utgör tillsammans med all annan växtlighet grunden för vår mänskliga tillvaro på ett jordklot med en atmosfär bestående av syre och vatten i ett cykliskt förhållande. Installationen gestaltar det kretslopp, som benämns Krebs Cycle.

Se även
TELLURISKA PERSPEKTIV 1
COSMOS och TRANSIENT
BERIT JONSVIK ANNA SVENSDOTTER
PANNRUMMET
11 MARS – 2 APRIL 2017 12:00–16:00

TELLURISKA PERSPEKTIV 3
PLANETS
BERIT JONSVIK
BLÅ HUSET
11 MARS – 2 APRIL 2017 12:00–16:00

TELLURISKA PERSPEKTIV 4
HOMMAGE
BERIT JONSVIK
BAGERIET
11 MARS – 19 MARS 2017 12:00–16:00