Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Träd och Människor
Kerstin Bratt

Träd kan ge uttryck åt olika känslor i sitt växande och i samspelet sinsemellan. Jag försöker gestalta det i akvareller. Jag visar också en serie ansikten som fått växa fram tills de säger något. De är inte porträtt av personer utan har sin egen historia.

Kerstin Bratt är bildkonstnär, utbildad vid Valands Konsthögskola och har sin ateljé på Konstepidemin.
www.kerstinbratt.se