Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Eget tema

Skapa i blandat material och olika tekniker. Behöver ni hjälp att arbeta med ett tema på ett kreativt sätt?Allas Ateljé kan medverka med en enstaka workshop eller en serie av workshops som tar upp ett tema på ett spännande sätt, där barnen själva utforskar ämnet. Det kan anpassas till skolans undervisning, en speciell målgrupp eller efter önskemål om innehåll eller material. Det kan också vara en drop-in-workshop på ett lov eller en temadag.

Under temat kan deltagarna förändra ett rum i en skola eller arbeta med en konstnärlig process under en kortare eller längre tid. Exempel på teman vi kan arbeta kring kan vara Återvinning, Barnkonventionen eller Vänskap, en konstnärlig teknik eller något ämne som ni vill lyfta tillsammans med barnen. Det kan också vara ett sätt att ta sig an ett kärnämne eller avsnitt i undervisningen.

Barnen arbetar tillsammans, sida vid sida, var och en på sitt sätt. Upplägget uppmuntrar fantasi och ger utrymme för fritt skapande med olika tekniker, uttryck och material. Deltagarna får pröva sig fram, uppleva tex. färg och material med olika sinnen, och uppmuntras till egna uttryck.

Vi anpassar workshopen efter behov, ålder och funktionsvariation.

Andra workshops