Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Lilla leran

Vi bygger tillsammans en skulptur av många små delar, en berättelse som växer över hela bordet. Deltagarna kommer i kontakt med olika taktila material. De utforskar praktiskt, formar med händer och verktyg, bygger samman, konstruerar och hittar tekniska lösningar.

Vi fantiserar tillsammans om det vi gör och samspelar i berättelsen om det som växer fram. Barnen sitter på båda sidorna av ett långbord och lägger del till del på en markerad yta på mitten av bordet. De kan arbeta individuellt eller tillsammans med sin bordsgranne. Självhärdande lera är basmaterial. Barnen kan lägga till andra taktila material och saker att bygga med, pinnar, pärlor, kottar etc.

Efter workshopen

När leran härdat kan deltagarna fortsätta med att måla sina arbeten och bygga nya berättelser av sina figurer och objekt.

Vi kan anpassa workshopen efter barnens behov, ålder och eventuell funktionsvariation.

Andra workshops