Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Artists’ Corner: One Artist Story
— Ilona Dergach, Zahar Kudin

På svenska

One Artist Story is a three-part exhibition, where the first part is dedicated to the path of young belarusian artist Zahar Kudin. Here you will see the project which was presented in the Z.I. Azgur Memorial Museum in Minsk (Belarus) in 2017. The project is about imaginable public sculpture with its task in urban space to confront people with a radical art form and its opposition to the logical and measured city. The second part of the exhibition is devoted to the curator figure of the project – seen and unseen. The third part reflects on the continuing connection between the artist and curator. How to keep a concept alive when conditions change.

In English

One Artist Story är en tredelad utställning. Första delen visar den unga belarusiska konstnären Zahar Kudins konstnärliga process kring ett projekt som presenterades på Z.I.Azgur Memorial Museum i Minsk 2017. Projektet handlar om en föreställd offentlig skulptur, var uppgift är att i en urban miljö konfrontera invånarna med en radikal konstform och dess motsättning till en logisk och konstruerad stad. Andra delen av utställningen är ägnad projektets curator – en både sedd och osedd person. Tredje delen handlar om det fortsatta sambandet mellan konstnären och curatorn, att hålla ett koncept vid liv när förutsättningarna förändrats.

Ilona Dergach är curator från Minsk Belarus och är en av deltagarna i STATUS Residency Program och kommer att arbeta på Konstepidemin under november och december.

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad
Svenska Institutet
IASPIS
ABF

Relaterat innehåll