Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Evenemang

Craft Days 2021

6-9 maj 2021 arrangeras Craft Days, en satsning på det samtida konsthantverket i Västra Götaland för att synliggöra, marknadsföra och sprida kunskap samt att stärka konstartens position på den samtida konstscenen. Genom ett stort gemensamt evenemang belyses regionens starka ställning inom svenskt konsthantverk, en ställning som befästs genom utbildningarna på HDK-Valand och Steneby, ateljéföreningar, gallerier, konsthallar, Röhsska museet och det stora antalet etablerade utövare i regionen. Craft Days drivs av Konstepidemin och Konsthantverkscentrum.

Program 6-9 maj 2021
Förutom utställningar och vernissager kommer programmet för Craft Days att innefatta ett seminarium, föreläsningar, publika konstnärssamtal, nätverksträffar, workshopar, bussturer, öppna ateljéer, mingeltillfällen och mycket annat. Bland inbjudna samarbetspartners kan nämnas Röhsska museet och Iaspis/Konstnärsnämnden.

Bakgrund
Idén till Craft Days växte fram efter att Konsthantverkscentrum och Konstepidemin i oktober 2019 arrangerade Göteborg Craft Day – Visions and Strategies in Curating Craft II, och genomfördes som en del av Gothenburg Design Festival. Dagen fokuserades på curatorsarbete inom konsthantverksfältet och innefattade såväl föreläsningar som konstnärspresentationer, utställningar och öppna ateljéer. Utvärderingen av Göteborg Craft Day visade att intresset för ett utökat arrangemang är stort, och att konceptet skulle stärkas av att vara ett självständigt evenemang i samarbete med fler aktörer.

Seminarium
Seminariet utgår från temat Transcendens och belyser konsthantverkets processer, det handgripliga görandet som förmedling av omätbar kunskap. Tematiken utgår ifrån filosofen Jonna Bornemarks bok, Det Omätbaras Renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde, där hon synliggör och aktualiserar vår tids behov och längtan efter det omätbara. Tematiken tål att tolkas på många olika sätt och är tänkt som en övergripande ingång.

Styrgrupp för Craft Days:
Maj Sandell, VD Konsthantverkscentrum
Terese William, projektledare Konsthantverkscentrum terese.william@konsthantverkscentrum.se
Charlotta Eidenskog, samordnare Konstepidemin charlotta@konstepidemin.se
Mona Wallström, medlem Konstepidemin

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
Kulturrådet
ABF
Konsthantverkscentrum
Konstnärsnämnden (svenska)