Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Seminarium

Webbinarium – Tala genom ting (Speaking Through Objects)

På svenska

WEBINAR – SPEAKING THROUGH OBJECTS
Friday May 7th  9:30 am – 3.00 pm
During the webinar Jonna Bornemark, Noor Ali Chagani and Saskia Van Es will give their interpretation on the concept of transcendens. In addition eight craft makers will present their practices through digital artist pitches – giving an insight into their individual artistic process.

 

The concept ”Transcendens – the transcendent objects” focuses on the process between artist and object, where the making is the intermediary. Knowledge, thoughts and emotions together create something in-measurable between the maker, object and receiver. The art piece is charged with a unique value and personal associations which in turn make individual interpretations possible.

Language

The webinar is held in both English and Swedish.

Artist Pitch

Anna-Karin Arvidsson, Elisabeth Billander, Klara Berge, Agneta Ernström, Karin Gustavsson,
Emma Hasselblad, Matilda Kästel och Frida Åström.

Free admission

Sign up by e-mail: craftdays@konstepidemin.se (you will receive a Zoom link by e-mail)

PROGRAMME

09:30 – 09:40 Introduction
09.40 – 10:00 Artist Pitch – Anna-Karin Arvidsson/Klara Berge/Agneta Ernström (Swedish)
10:00 – 11:00 Lecture – Jonna Bornemark (Swedish)
11:00 – 11:15 Break
11:15 – 11:30 Artist Pitch – Elisabeth Billander / Frida Åström (English)
11:30 – 12:30 Lecture – Noor Ali Chagani (English)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 13:45 Artist Pitch – Karin Gustavsson/Matilda Kästel/ Emma Hasselblad (English)
13:50 – 14:50 Lecture – Saskia van Es (English)
14:50 – 15:00 Summary, final words and performance ”A Matter of Dust” by Fann Xu

 


Jonna Bornemark

Philosophy professor Jonna Bornemark works at the Centre for Studies in Practical Knowledge at Södertörn University, outside Stockholm. By using her publication ”I det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” as a starting point she gives us her philosophic view on the concept of transcendence as well as critique of the contemporary quantified society.

Noor Ali Chagani

Artist Noor Ali Chagani is based in Lahore, Pakistan, and also active around the world. His artwork revolves around the expectations on men that permeate the culture and traditions of the South Asian society. Using small brick stones he builds sculptures giving familiar everyday connotations. With small displacements he wants to point out that things are not always what they seem at first glance.

Saskia van Es

Art historian Saskia Van Es writes about contemporary jewellery and is fascinated by the connotation people attach to jewellery and the stories behind jewellery materials. At present she explores the environmental impact of gold, stones, pearls and man-made materials.

In English

Under webbinariet Tala genom ting ger filosofen Jonna Bornemark, konstnären Noor Ali Chagani och konsthistorikern Saskia van Es sin syn på begreppet transcendens och webbinariets titel ”Tala genom ting”.

Fokus ligger på skeendet mellan konstnären och hens objekt, där själva görandet kan ses som ett överförande. Tankar, känslor och kunskap skapar något omätbart mellan konstnär, objekt och mottagare. Verken laddas med värde och förnimmelser som i sin tur möjliggör individuella tolkningar. Under dagen deltar även åtta konsthantverkare med varsin digital artist pitch där de berättar om sitt konstnärskap.

Språk

Webbinariet kommer hållas både på svenska och engelska.

Artist Pitch

Anna-Karin Arvidsson, Elisabeth Billander, Klara Berge, Agneta Ernström, Karin Gustavsson, Emma Hasselblad, Matilda Kästel och Frida Åström.

Kostnadsfritt

Anmäl dig genom att mejla till craftdays@konstepidemin.se
(länk erhålles efter anmälan)

PROGRAM FREDAG 7 MAJ

09:30 – 09:40 Introduktion
09.40 – 10:00 Artist Pitch – Anna-Karin Arvidsson/Klara Berge/Agneta Ernström (svenska)
10:00 – 11:00 Föreläsning – Jonna Bornemark (svenska)
11:00 – 11:15 Paus
11:15 – 11:30 Artist Pitch – Elisabeth Billander / Frida Åström (engelska)
11:30 – 12:30 Föreläsning – Noor Ali Chagani (engelska)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 13:45 Artist Pitch – Karin Gustavsson/Matilda Kästel/ Emma Hasselblad (engelska)
13:50 – 14:50 Föreläsning – Saskia van Es (engelska)
14.50 – 15.00  Sammanfattning med Performance ”A Matter of Dust” av Fann Xu

 


FÖRELÄSARE
Jonna Bornemark

Professor Jonna Bornemark arbetar vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Med avstamp i boken ”I Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” ger hon sin filosofiska blick på begreppet transcendens och riktar kritik mot samtidens mätbarhetssamhälle.

Noor Ali Chagani

Konstnären Noor Ali Chagani är baserad i Lahore, Pakistan men också verksam i andra delar av världen. Hans konst kretsar kring de förväntningar på mannen som genomsyrar kulturen och traditionerna i det sydasiatiska samhället. Av små tegelstenar bygger han skulpturer med vardaglig koppling som med en förskjutning visar att saker inte alltid är som de ser ut.

Saskia van Es

Konsthistorikern Saskia Van Es är baserad i Amsterdam och skriver om samtida smyckekonst. Hon fascineras av smyckets betydelse för människor och de berättelser som finns i materialen som används. I dagsläget utforskar hon den miljöpåverkan som guld, ädelstenar, pärlor och konstgjorda material utgör.

 

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Västra Götalandsregionen
IASPIS
Lundgrens stiftelser
Estrid Ericssons Stiftelse
ABF

Aktiviteter på Konstepidemin under Craft Days 2021