Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Evenemang

STATUS – Artistic Practice and Social Change

På svenska

Konstepidemin presents the project STATUS – The role of the Artist in Changing of Society, a collaboration with an independent cultural space Kryly Khalopa in Brest, Belarus. The project started in 2017. During these years artists from Belarus and Sweden have been working together on investigating three selected topics: Hidden life, (non) work and Heritagization. January 9-12 these investigations alongside with related art works will be presented in Gothenburg and in Gerlesborg. Among presented works there will be also contributions by the artists specially invited for their connection to the theme.

The program goes under the title STATUS – Artistic Practice and Social Change in the form of an exhibition, a lecture, a book release, an artist talk and a City Walk. It will take place at the Gallery Konstepidemin, at Ångpannegatans Processer (Backaplan) and at Gerlesborgsskolan in Bohuslän.

The title is taken from the publication made within the project STATUS. With these presentations, we want to create a conversation about the artist’s role in society, report on the project and show a glimpse of fantastic artists, their research and collaborations.

PROGRAM
Thursday, January 9
17:00 Book release ”Artistic Practice and Social Change – Observations from Belarus and Sweden”, introduction word by the editor Aleksei Borisionok.Location: Gallery Konstepidemin
17:30 Exhibition opening ”STATUS – Artistic Practice and Social Change”. Location: Gallery Konstepidemin with subsequent BRA10 in the House 10 at Konstepidemin.

Saturday, January 11
18:30 Presentation of the STATUS project Heritagization: How Art and Activism can make Heritage. Cases from Belarus and Sweden by Alina Dzeravianka, Chiara Valli and Elina Vidarsson. Location: Gerlesborgsskolan

Sunday, January 12
12:00 City Walk in Backaplan: Training session ”Collective imaginations for one day” with eeefff. Starting place: Ångpannegatan 5.
14: 00-15: 00 Talks with eeefff and presentation of the exhibition Heritagization: How Art and Activism can make Heritage. Cases from Belarus and Sweden. Location: Ångpannegatan 5
16: 00-17: 00 Talks with the participants in the STATUS project, moderator John Huntington. NB – location: Gallery Konstepidemin

In English

Konstepidemin presenterar projektet STATUS – The role of the Artist in Changing of Society, ett samarbete med organisationen Kryly Chalopa i Brest, Belarus. I projektet som inleddes 2017 har konstnärer från Sverige och Belarus arbetat tillsammans och på olika sätt undersökt tre ämnen: Hidden life, (non) work och Heritagization. Den 9-12 januari kommer några av de kollektiva undersökningar och verk som skapats inom projektet men också verk av konstnärer speciellt inbjudna för deras koppling till tematiken att presenteras i Göteborg och Bohuslän. Detta under titeln STATUS – Artistic Practice and Social Change och i form av utställning, föreläsning, artist talk och City Walk på Galleri Konstepidemin, Ångpannegatans Processer samt på Gerlesborgsskolan Bohuslän.

Titeln på utställningen är hämtad från den publikation som gjorts inom projektet STATUS som med dess namn och innehåll ringar in utställningen. Vi vill med presentationerna skapa ett samtal om konstnärens roll i samhället, redovisa projektet samt visa en glimt av fantastiska konstnärskap, forskning och samarbeten.


PROGRAM
Torsdag 9 januari
17:00 Bokrelease ”Artistic Practice and Social Change – Observations from Belarus and Sweden”. Plats: Galleri Konstepidemin
17:30 Vernissage ”STATUS – Artistic Practice and Social Change”.  Redaktören Aleksei Borisionok medverkar. Plats: Galleri Konstepidemin med efterföljande BRA10, Hus 10 Konstepidemin

Lördag 11 januari
18:30 Presentation av STATUS projektet Heritagization: How Art and Activism can make Heritage. Cases from Belarus and Sweden av Alina Dzeravianka, Chiara Valli and Elina Vidarsson. Plats: Gerlesborgsskolan

Söndag 12 januari
12:00 Stadspromenad på Backaplan: Training session ”Collective imaginations for one day” med eeefff. Startplats: Ångpannegatan 5.
14:00-15:00 Samtal med eeefff samt presentation av utställningen Heritagization: How Art and Activism can make Heritage. Cases from Belarus and Sweden. Plats: Ångpannegatan 5
16:00-17:00 Samtal med medverkande i STATUS projektet med moderator John Huntington. OBS – plats: Galleri Konstepidemin

 

 

Med stöd från/I samarbete med

Svenska Institutet
Statens kulturråd
Göteborgs Stad
ABF
Västra Götalandsregionen
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Lundgrens stiftelser