Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Transtillstånd
— Zafira Vrba Woodski

Utställningen Transtillstånd är som en resa bortom tid och rum. Queert mod, minnesstunder för döda vänner, könsuppdelade toaletter, syskonskap och tvångssteriliseringar samsas med euforin av att vara transperson. Zafira Vrba Woodski tar sig an resans historier som olika transtillstånd. Video, ljud och foto blir en slags nutidsarkeologi i skapandet av en egen historia och släktskap bakåt och framåt i tiden. Verken är baserade på konstnärens egen transition i möten med andra transpersoners erfarenheter.

Historien för personer som bryter samhällets normer för kön och sexualitet kantas av ytterligheter. I många kulturer har dessa personer haft viktiga roller och ansetts ha särskilda förmågor för läkning, visdom och magi. Men de har också förföljts och trakasserats, inte minst i nutid.

En vanlig skildring av transpersoner* är ett före- och efternarrativ. Alltså berättelser om att vara ”född i fel kropp”, genomgå könsbekräftande behandlingar och sen bli “klar” med sin könsidentitet. För en del transpersoner stämmer detta narrativ, men för många är könsidentiteten ett livslångt utforskande mellan eller bortom de två juridiska kön som finns i Sverige idag.

Transtillstånd handlar om detta livslånga utforskande av identiteter som är lika mycket allmänmänskliga, icke-mänskliga som bortom-mänskliga. Binära kön (man och kvinna) genomsyrar både vårt språk, tänkande, vetenskapliga och juridiska system. Därför är Transtillstånd också ett pågående och konstant utforskande av det som finns bortom allt detta.

*Transperson och queer är nutida och västerländska begrepp. I alla kulturer har det funnits människor som överskridit identiteterna kvinna och man. Det går inte att kalla dessa personer för queera eller transpersoner utan att riskera att ge sig själv ett kolonialt tolkningsföreträde. Men dessa personer har alltid funnits, det är viktigt att få det sagt.

Om Zafira Vrba Woodski

Zafira Vrba Woodski, född 1980, är svensk-tjeckisk konstnär, pedagog, curator och transaktivist baserad i Stockholm. Zafira arbetar med video, foto, ljud, textil, pedagogik, performance och text i utforskandet av släktskap, queer historieskrivning, nutidsarkeologi och transperspektiv.

Som queer transperson kan det vara svårt att känna igen sig i historien. Allt för mycket av den queera historien har osynliggjorts, hemlighållits eller feltolkats. Zafira har under hela sitt konstnärskap ägnat sig åt att gestalta queera liv och erfarenheter med video, foto, ljudverk, performance och text. Några av dessa gestaltningar är utställningarna Gender Bender (2007) och Playground (2015) på Världskulturmuseet, #BelarusUnstraight på Historiska museet (2015), Min identitet (2017) på Motala Konsthall, Transtillstånd på Galleri Hörnan i Falun (2020), (in)visible på Malmö Konstmuseum (2021) och Transitioning Orchestra på Gallery Detroit (2021).
Zafira är även dödsdoula och Interfaith Minister och kommer inom kort att öppna Sveriges första queera begravningsbyrå.

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF

Relaterat innehåll