Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

IASPIS

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från:
HDK-Valand, Röhsska museet, Konstmuseet, Röda Sten, HDK, Galleri Four, Konstepidemin, Galleri 54, Galleri Box, samt Göteborgs Konsthall som också är sammankallande i gruppen.

Varje år välkomnar Göteborg två olika IASPIS stipendiater från den internationella konstvärlden.

Med stöd från/I samarbete med

IASPIS
Konstnärsnämnden

Relaterat innehåll