Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Installation

Konstbegängelseplats • GIBCA Extended 2023
Jonathan "Ollio" Josefsson, Kerstin Åsling-Sundberg, Lars Åsling, Michaela Peterson, Stefan Forssén, Pia König, Tore Svensson, Eva Zethraeus, Nikolas Nilsson Falkholt, Elisabet Landin

På svenska

A project from the artist Lars Åsling – about life, death, transformation and resurrection where art is in the center. A place to allow art to be quietly assimilated by its surroundings. Be transformed and be part of nature’s cycle in an undisturbed, peaceful natural area.

It’s about works that have done their part in some way. It’s hard to explain but sometimes a work of art changes and it feels like the life has drained out of the work. It is such works that can be left for transformation in the arms of nature. The art is transformed, the artist’s original intention with the design becomes something else. A teamwork, artist and nature.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

Konstbegängelseplats är ett projekt av konstnären Lars Åsling. Det handlar om liv, död, förvandling och återuppståndelse där konsten är projektets centrum. En plats att låta konst stilla assimileras av sin omgivning. Omvandlas och ingå i naturens kretslopp i ett ostört fridfullt naturområde.

Konstbegängelseplats är till för verk som på något sätt har gjort sitt. Det är svårt att förklara, men ibland förändras ett konstverk och det känns som livet har runnit ur verket. Det är sådana verk som lämnas till transformation i naturens famn. I en skogsdunge bakom Hus 7 på Konstepidemin har flera verk från olika konstnärer lämnats för att omvandlas, och konstnärens ursprungliga avsikt med gestaltningen blir till något annat. Det är ett teamwork mellan konstnär och natur.

Deltagande konstnärer

  • Lars Åsling
  • Jonathan ”Ollio” Josefsson
  • Kerstin Åsling-Sundberg
  • Stefan Forssén
  • Pia König
  • Tore Svensson
  • Eva Zethraeus
  • Elisabet Landin
  • Michaela Peterson
  • Nikolas Nilsson Falkholt

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad