Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Ateljé Kollegiet (2018-2019)

Ateljé Kollegiet var ett samarbetsprojekt mellan Kultur i Väst och Konstepidemin 2018-2019. Kultur i Väst hade genomfört en kartläggning av behov och erfarenheter bland utlandsfödda konstnärer. Ett tydligt behov var tillgången till kollegiala nätverk, ökad branschkännedom men också en plats att kunna skapa konst på. I samband med detta arbete inleddes samarbetet mellan Kultur i Väst och Konstepidemin och projektet Ateljé Kollegiet formades.

Syftet med Ateljé Kollegiet var att skapa en plattform för samtal och personliga möten mellan redan i Sverige etablerade konstnärer och de som söker konstnärliga sammanhang i sitt nya hemland . Ateljé Kollegiet bjöd in konstnärerna Kareem Sadoon, Faruq Faaiq Omer, Ronak Azeez och Rocio Soto att under var sin tremånaders period använda Ateljé 303 på Konstepidemin som sin arbetslokal. Möjlighet fanns också att i samband med evenemang på Konstepidemin öppna upp lokalen som utställningsrum och bjuda in till och ta del av publika möten.

Gästkonstnärer i ateljékollegiet 2018-2019