Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Installation

Artists’ Corner: VÅG VÄGER VÄG = VÄG VÄGER VÅG
Johan Kylén

VÅG VÄGER VÄG = VÄG VÄGER VÅG är ett interdiciplinärt videoverk av och med Johan Kylén, Julia Kylén-Collins, Josephine Kylén-Collins och Annikki Lindén. Verket offentliggörs den 3 april kl 21:00 på Johan Kyléns Youtubekanal.

Medverkande

Johan Kylén, scen/musik.
Julia Kylén-Collins, textilkonstnär.
Josephine Kylén – Collins, dragking/ film regissör.
Annikki Lindén, specialistsjuksköterska/rådgivare

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad

Program för Artists' Corner 2021