Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Artists’ Corner: The Square of Changes
— Yauhen Attsetski

På svenska

The Square of Changes -Yauhen Attsetski

The Square of Changes is on the one hand a story about neighbours from one of the Minsk sleeping quarters who united into community struggling against the falsification of the results during the president elections, violence and tortures committed by Belarusian regime against the protesters. And on the other hand, it’s a dramatic narrative describing the process of turning a children’s playground into a memorial under the circumstances.

In English

The Square of Changes (Förändringens torg) är dels en berättelse om grannar i ett sömnigt kvarter i Minsks vars invånare tillsammans kämpar mot förfalskningarna av resultatet efter presidentvalet, våldet och tortyren som begås av den Belarusiska regimen mot de som protesterar. Det är också en dramatisk berättelse som beskriver processen av att göra om en lekplats, på grund av händelserna, till en minnesplats.

Yauhen Attsetski är fotograf från Minsk Belarus och är en av deltagarna i STATUS Residency Program och kommer att arbeta på Konstepidemin under november och december.

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad
Svenska Institutet
IASPIS
ABF

Relaterat innehåll