Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Late Summer Art Show II
Åke Nordström, Anna Bauer, Anna Lamberg, Anna Unsgaard, Anne Pira, Berit Jonsvik, Björn Hellström, Camilla Engman, Carina Fihn, Catharina Tagg, Elin Wikström, Elisabeth Åström, Eva Zethraeus, Ewa Brodin, Gunvi Bengtsson, Jill Lindström, Johan Lagergård, Johan Olsson, Johan Wingborg, Karin Agélii, Karin Östberg, Kerstin Bratt, Kerstin Sarvimäki, Kjellåke Gerinder, Lars Åsling, Lena Rydén, Lina Ikse, Maria Lindberg, Marie Holmgren, Martin Solymar, Michaela Peterson, Mona Wallström, Monica Englund, Nils Ramhøj, Nina Zetterquist, Patrik Andiné, Pecka Söderberg, Per Agélii, Pia König, Rogerts Bondesson, Roland Borén, Sverker Eklund, Torbjörn Steijner, Ulla Lindberg, Ulla Mogren, Anna Carlson, Catrin Serck- Hanssen, Dan Perrin, Denis Romanovski, Henrik Persson, Jonathan Josefsson, Kerstin Åsling Sundberg, Laurie Rosenwald, Lena Karlsson, Linn Sundqvist, Peter Kruse, Sandra Ikse, Stephan Littger

På svenska

Welcome to, Late Summer Art Show, at Galleri Konstepidemin where on display is 70 new pieces of art. All recently made, recently dried, recently cut, unseen and recently erased. All the art work also varies widely in techniques, sizes and contents and are displayed from floor to ceiling. This event provides the visitors with the opportunity to buy art and bring it home with you right there and then. If an artwork is sold, it is replaced with a new one from the same artist. This keeps the form and the content of the exhibition in a constant state of change. Therefore the name ”show”.

Over 60 artists based on the area Konstepidemin have contributed to the show with one recently made art work. (for more information about the artists visit: konstepidemin.se/kontakt/vi-i-ateljeerna/). This year’s show invites us into a multifaceted art experience. As a visitor you also get the opportunity to meet the artists as they take turns to be represented. In this year’s exhibition a number of artists accepted the challenge to try a new idea with new forms of expression and materials that on the gallery’s floor and walls found each other. In many cases, unexpected meetings occurred, which has given this exhibition an experimental and playful touch.

This year’s exhibition also includes performance art. Elin Wikström’s contribution, View from the Window at Gallery Konstepidemin an interactive piece which involves two spotting scopes on a tripod and an act. The act will be performed four times during the exhibition period from 12 – 2:00pm and then 3 – 5:00pm on Friday 7/8, Saturday 15/8, Thursday 20/8 and Saturday 29/8.
One spotting scope is placed in front a window, directed from the gallery with another standing outside facing towards the gallery. Differences between the subject and object positions are challenged in the chosen interaction. A subject is in a position where the person sees the world with the self as the base, from the inside out. An object is represented from the outside, with the eyes of others. Participants in the performance are seen and make themselves seen, at the same time.

Two visiting artists from New York have been invited. Stephan Littger shows a three-minute film with the title: Shakespeare Sonnet 78: On The Muse. The film is also going to be exhibited at pid web gallery during the same period. Laurie Rosenwald exhibiting paintings.
(For more information about the artists: konstepidemin.se/kalender/kategori/gaster/).

In the gallery lounge there will be a debut, with the option to buy delicious organic ice cream! The restaurant Blå Huset will be opened and in the inner part of the gallery, an art shop will be opening.

Opening, August 7 at 5:00pm.

Welcome!

In English

Välkommen till en sensommarshow på Galleri Konstepidemin med 70 nya verk, rykande färska, nyligen torkade, nyklippa, osedda, dofttyngda, och nysuddat. Verk i vitt skilda tekniker, storlekar och innehåll från golv till tak. En föränderlig utställning där möjligheten finns för besökare att köpa och ta med sig sitt konstverk direkt. Ett nytt verk hängs upp, om ett blir sålt, vilket gör att utställningen till innehåll och form blir föränderlig, därav show.

Över 60 konstnärer verksamma på Konstepidemin ställer gemensamt ut på Galleriet med ett nytt verk var. (för mer info om konstnärerna: konstepidemin.se/kontakt/vi-i-ateljeerna/).Vernissage den 7 augusti kl 17. Årets sensommarshow inbjuder till en mångfacetterad konstupplevelse. Som besökare får du även möjlighet att möta de aktuella konstnärerna som turas om att vara på plats. I årets utställning har ett flertal av konstnärerna antagit utmaningen att prova en ny idé med nya uttryckssätt och material som på Galleriets golv och väggar hittat varandra. I många fall har oväntade möten uppstått, vilket gett denna utställningsform ett drag av experimentell lekfullhet.

I årets utställning ingår även två performanceverk. Elin Wikström deltar med ett interaktivt verk med titeln, View from the Window at Gallery Konstepidemin, I verket ingår två tubkikare på stativ och en handling som utförs fyra gånger under utställningsperioden, mellan kl 12–14 och kl 15–17, fre 7/8, lör 15/8, tor 20/8 och lör 29/8. Den ena tubkikaren är placerad framför ett av galleriets fönster, riktad ut från galleriet. Den andra står utanför, vänd in mot galleriet. Skillnaderna mellan positionerna subjekt och objekt utmanas i den valda interaktionen. Ett subjekt är i en position där personen betraktar världen med sig själv som bas, inifrån och ut. Ett objekt skildras utifrån och in, med andras ögon. Verkets deltagare blir sedda och gör sig sedda, samtidigt. och performanceverket. Denis Romanovski deltar med verket, Done Before.

Två gästande konstnärer från New Yorks är inbjudna. Stephan Littger visar en tre minuter film med titeln: Shakespeare Sonnet 78: On The Muse. Filmen kommer även att visas på pid web gallery under samma period. Laurie Rosenwald visar måleri (för mer info om konstnärerna: konstepidemin.se/kalender/kategori/gaster/).

I Galleriets Lounge blir det även premiär med möjligheten att köpa riktigt god ekologisk glass, Restaurang Blå Huset har öppet och i den inre delen av Galleri Konstepidemins Lounge öppnar en konstbutik.

Välkomna!